ÖZGEÇMİŞ VE BAŞARI BELGELERİ

Adı Soyadı: Şenay Çetinkaya

1.1. Adayın Özgeçmişi

a) Doğum Tarihi ve Yeri: 07.07.1967- Balıkesir

b) Mezun Olduğu Üniversite, Fakülte, Öğretim Programı ve Mezuniyet Tarihi

Lisans

 Hemşirelik

   Ege Üniversitesi Hemşirelik Y.O.

21.06.1988

 

c) Yüksek lisans, doktora öğrenimini tamamladığı ; üniversite, fakülte, bölüm ve bilim dalları ile tarihleri:

 

Derece

Üniversite

Bölüm/Program

Yıl

Y. Lisans

   Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A. B. D.  

17.10.1991

Doktora

   Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A. B. D.

11.03.1999

 

d) Üniversite ve üniversite dışında yaptığı görevler:

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Hemşire

 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D. Yoğun Bakımda–İzmir

1988-1996

Öğr.Gör.

 

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

1996-1999

Öğr.Gör.

 

İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu

1999-2000

Öğr.Gör.

Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokulu

 

2000-2001

Yrd.Doç.Dr.

Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokulu

Öğretim Üyesi

2001-2003

Yrd.Doç.Dr.

Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokulu

Öğretim Üyesi

2003-2004

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Öğretim Üyesi

2004-2007

 

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu

Öğretim Üyesi

2007-Halen

 

e) Üyesi olduğu meslek kuruluşları :

Türk Hemşireler Derneği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Derneği

f) Bildiği yabancı dil: İngilizce 

g) Medeni hali: Boşanmış

h)

 

İdari Görevler:

 

Başlangıç

 

Bitiş

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı

 

14.04.1998

24.08.1999

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Eğitim Koordinatörlüğü

 

06.05.1998

15.10.1998

Malatya İlinde Yataklı Tedavi Kurumlarındaki  Hizmet-içi Eğitim Hemşirelerinin Yetiştirilmesi, Program Hazırlanması ve Koordinatörlüğü

 

12.03.1999

 

12-16.04.1999

İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

 

15.05.2000

16.10.2000

Sağlık Yüksekokulları İletişim ve Yürütme Komisyonu Üyesi

 

15-17.06.2000

15-17.02.2002

Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokulu Öğretim Elemanları Tarafından Hazırlanan SSK Doğum ve Çocuk Hastanesi Hizmet içi Eğitim Programı

 

14.12.2000

01.03.2001

Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Öğretim Elemanları için Hazırlanan Hizmet içi Eğitim Programı

 

06.02. 2003

06.06.2003

Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

 

14.11.2000

28.05.2004

Çukurova Üniversitesi Adana Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı

 

22.08.2008

22.10.2008

Adana Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları tarafından Rotary Yedipınar Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi ve Eğitim Parkı’nda verilen Özürlü Bakıcı Eğitimi Programının düzenlenmesi ve eğitimi

 

01.02.2008

21.04.2008

Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurul Üyesi olarak Ç.Ü. Sağlık Yüksekokulu temsilcisi.

 

29.01.2009

 

Halen

Erasmus-Öğrenim, Erasmus-Staj ve ECTS/DS Koordinatörü

 

16.10.2008

Halen

 

1.2. Diplomalar ve Başarı Belgeleri

1.      T.C. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Lisans Diploması.

2.      T.C. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) Diploması.

3.      T.C. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Diploması.

4.      T.C. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretmenlik Formasyonu Sertifikası

5.      Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) Sonuç Belgesi (72,5).

 

 

2.    YAYIN LİSTESİ VE YAYINLAR

 

2.1.Yayın Listesi

 

2.2.Tezler

 

1. Ok, Ş. Sağlıklı Çocuk Polikliniğine Başvuran Annelerin Anne Sütü Verme Eğilimi ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir-1991.

 

2. Ok, Ş. Malatya İl Merkezinde Bebeklerin Beslenmelerinin Büyüme ve Gelişmelerine Etkisi. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir -1999.

 

2.3.Tezden Yayınlanan Makaleler

 

    1. Ok, Ş.,  Genç, G., "Sağlıklı Çocuk Polikliniğine Başvuran Annelerin Anne Sütü Verme Eğilimi ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi". Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 8 (1) ss. 23-30. Ocak/Nisan 1992. (Yüksek Lisans Tezi).

 

   2. Ok,Ş., Conk, Z., “Annelerin Bebek Beslenmesi Hakkında Bilgi Durumlarının Bebeklerin Büyüme ve Gelişmelerine Etkisi”. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyum Kitabı. ss. 155-163. İnönü Ü. Malatya Sağlık Y.O., Malatya. 15-17 Haziran 2000. (Doktora Tezi).

 

3. Ok,Ş., Conk, Z., “Annelerin Bebek Beslenmesi Hakkında Bilgi Durumlarının Bebeklerin Büyüme ve Gelişmelerine Etkisi”. Atatürk Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2,  2001. (Doktora Tezi).

 

2.4. Araştırma Yayınları

2.4.1.  Bilimsel Makaleler

 

MAKALELER

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI&SSCI&Arts and Humanities)

 

1. Çetinkaya Ş, Kurt AS. “The Effects of Informing Children Diagnosed with Acute Lymphoblastic Leukaemia and Their Families about the Disease and Treatments on Quality of Life”. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. Makale 01.04.2009 tarihinde yayına kabul edildi.

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Ok Ş, Genç G. “Sağlıklı Çocuk Polikliniğine Başvuran Annelerin Anne Sütü Verme Eğilimi ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi”. Ege Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 8 (1) ss. 23-30. Ocak/Nisan 1992.

 

2. Ok Ş, Zincir H, Ege E. “Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Aile Planlaması Konusundaki Bilgilerinin İncelenmesi”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, ss. 66-75. Temmuz/ Aralık 1999.

 

3. Ok Ş, Conk Z.“Annelerin Bebek Beslenmesi Hakkında Bilgi Durumlarının Bebeklerin Büyüme ve Gelişmelerine Etkisi”. Atatürk Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ss. 42-52.  2001.

4. Ok Ş, Zincir H, Ege E. “İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik ve Ebelik Programı Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bazı Bilgilerinin ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”. İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi. Cilt: 9, Sayı: 1. ss. 59-63. 2002.

5. Ok Ş, Pehlivan E, Geckil E. “Malatya İl Merkezinde 12 Aylık Bebeklerin Bağışıklama Durumu”. Atatürk Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, ss. 50-59. Ocak-Nisan  2004.

 

6. Demirkıran F, Ok Ş, Erşan S. “Eğitimin Kalitesi Açısından Üniversite Ortamının Değerlendirilmesi”. İnönü Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. İnönü Ü. Basımevi. 4 (4) ss. 64-70. Ağustos 1998

 

7. Çetinkaya Ş, Parlak A, Tengir T. “Konya İl Merkezi Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hemşire ve Ebelerin Penisillin Allerji Testi İle İlgili Bilgi Ve Uygulamaları". Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. Cilt: 17, Sayı: 2.ss. 80-88. 2008.

 

8. Parlak A, Çetinkaya Ş. “Oyun Çocukluğu Dönemi Obez Çocuğun ve Ailelerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”. Atatürk Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 3, ss. 59-69.  Temmuz-Eylül 2008.

 

9. Gözüyeşil EY, Şirin A, Çetinkaya Ş. “Gebe Kadınlarda Depresyon Durumu ve Bunu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 9. ss. 39-66. 2008.

 

10. Timur S, Ege E, Çetinkaya Ş, Zincir H. “Sağlık Memurluğu ve Hemşirelik Öğrencilerinin Homoseksüelliğe İlişkin Bilgi ve Uygulamaları”. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt: 24, Sayı: 1,2,3. ss.1-10. 2008.

 

11. Timur S, Ok Ş. “Kadın ve Çocuklarda Cinsel Taciz”. Atatürk Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ss.68-74. 2001.

 

12. Çetinkaya Ş, Tengir T. “Pediatri Hemşireliğinde İlaç Yönetimi”. Atatürk Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss. 86-97. Ocak-Mart 2006.

 

13. Parlak A, Çetinkaya Ş. “Çocuklarda Obezitenin Oluşumunu Etkileyen Faktörler”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi Cilt: 2, Sayı: 5, ss. 24-35 Ağustos 2007.  

 

14. Çetinkaya Ş, Özünlü T. “Exchange Transfüzyon (Kan Değişimi)”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi Cilt: 2, Sayı: 6, ss. 127-145. Aralık 2007.  

 

15. Özünlü T, Çetinkaya Ş. “Adolesan Gebelikleri ve Adolesanlarda Beslenme”. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. Cilt: 17, Sayı: 1, ss. 27-36. 2008.

 

16. Kurt AS, Çetinkaya Ş, “Lösemili Çocuklarda Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 8, ss. 35-56. 2008.

 

17. Çetinkaya Ş, Tengir T. “Penisilin Alerjisi ve Testi”. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. Cilt: 17, Sayı: 3, ss. 175-182. 2008.

18. Tengir T., Çetinkaya Ş, “Yenidoğan Beslenmesinde Kullanılan Yöntemler ve Hemşirelik Bakımı”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 9. 2008.

 

19. Çetinkaya Ş, Tengir T. “Pediatride Sık Kullanılan İlaçlar ve Dozları”. STED. (04.07.2007 tarihinde yayına kabul edildi).

 

20. Ok Ş. “Okul Çağı Çocuğunun Sorunları”. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. İnönü Ü. Basımevi. 2 (2) ss. 40-46.Eylül 1996.

 

21. Ok Ş. “Adölesan Çağı ve İleri Yaş Gebelikleri”. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. İnönü Ü. Basımevi. 2 (2) ss. 52-57. Eylül 1996.

22. Ok Ş. “Anne-Baba-Çocuk İlişkileri”. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. İnönü Ü. Basımevi.  3 (3) ss. 29-38. Eylül 1997.

 

23. Ok Ş. “Lösemi ve Hemşirelik Bakımı”. İnönü Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. İnönü Ü. Basımevi.  4 (4) ss.20-26. Ağustos 1998.

 

24. Ok Ş. “Çocuklarda Ağrı”. İnönü Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. İnönü Ü. Basımevi. 5 (5)  ss.1-8.Temmuz 1999.

 

25. Ok Ş,  Tok H. “Ağrı Kontrolü Hakkında Doktorlarla Konuşma”. (AJN. Jan. 1995). İnönü Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. İnönü Ü. Basımevi.  5 (5) ss. 16-19. Temmuz 1999.

 

26. Ok Ş, Literatürden Özet .“Işıkları Kapatın”. (TİME, May 24, 1999). İnönü Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. İnönü Ü. Basımevi. 5 (5) ss. 80-81. Temmuz 1999.

 

                                                                                                                       

 BİLDİRİLER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)  basılan bildiriler

 

1. Demirkıran F,  Ok Ş, Genç M. "Hemşirelik ve Ebelik Öğrencileri Aldıkları Eğitimi Değerlendiriyor". Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı. GATA Hemşirelik Yüksek Okulu. Ankara. ss. 206-214. 14-16 Mayıs 1998. (Poster bildiri, tam metin yayınlanan).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Geçkil E, Ege E, Zincir H, Ok Ş. “Öğrencilerin Benlik Saygısının Değerlendirilmesi”. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyum Kitabı. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Y.O., Malatya. ss. 137-142. 15-17 Haziran 2000. (Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan).

 

2. Ok Ş, Karabulut İ. “Çocuk Hakları Açısından Türkiye Gerçeği”. 9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi “Küreselleşme ve Psikiyatri” Kitabı. İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği, Malatya. ss. 412-435. 11-14 Haziran 2002. (Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan).

 

3. Demirkıran F, Ok Ş, Erşan S. "Eğitimin Kalitesi Açısından Üniversite Ortamının Değerlendirilmesi". Hemşirelik-Ebelik Eğitim ve Uygulamalarında Kalite Sempozyum Kitabı, Erciyes Ü. Atatürk Sağlık Yüksekokulu. Kayseri. ss. 195-207. 3-5 Haziran 1998. (Poster  bildiri, tam metin yayınlanan).

 

4. Ok Ş, Conk Z. “Annelerin Bebek Beslenmesi Hakkında Bilgi Durumlarının Bebeklerin Büyüme ve Gelişmelerine Etkisi”. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyum Kitabı. İnönü Ü. Malatya Sağlık Y.O., Malatya. ss. 155-163. 15-17 Haziran 2000. (Poster  bildiri, tam metin yayınlandı, Atatürk Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ss. 42-52.  2001 yayınlandı)

 

5. Ok Ş,  Aksüllü N,  Yiğitbaş Ç, Gül T, Ateş B, Kökoğlu A, Koç S. “Malatya Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Geleceğe Bakışları”.2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyum Kitabı. İnönü Ü. Malatya Sağlık Y.O., Malatya. ss. 250-255.  15-17 Haziran 2000. (Poster  bildiri, tam metin yayınlanan).

 

6. Ok, Ş.,  Aksüllü,  N.,  Yiğitbaş, Ç.,  Ateş,B., Gül, T., Kökoğlu, A., Koç, S., “Malatya Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Düşünceleri”. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyum Kitabı. İnönü Ü. Malatya Sağlık Y.O., Malatya. ss. 244-249. 15-17 Haziran 2000. (Poster  bildiri, tam metin yayınlanan).

 

7. Zincir H. Ege E, Eğri M, Ok Ş. “Özel Hekim Muayenelerine Başvuran İstemli Düşük Vakalarının Değerlendirilmesi”. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyum Kitabı. İnönü Ü. Malatya Sağlık Y.O., Malatya. ss. 192-196. 15-17 Haziran 2000. (Poster  bildiri, tam metin yayınlanan).

 

8. Ok Ş, Babacan S. "Gelecekte Hemşirelik Eğitiminden Beklentilerimiz”. Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40.Yılı Sempozyumu. Ege Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, ss.71-80. 1996. (Poster  bildiri, tam metin yayınlanan).

 

9. Timur S, Ok Ş. “Kadın ve Çocuklarda Cinsel Taciz”. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyum Kitabı. İnönü Ü. Malatya Sağlık Y.O., Malatya. ss. 218-224. 15-17 Haziran 2000. (Poster  bildiri, tam metin yayınlandı, Atatürk Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ss.68-74. 2001 yayınlandı).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında özet olarak basılan bildiriler

 

1. Ok Ş, Pehlivan E, Geçkil E. “Malatya İl Merkezindeki 12 Aylık Bebeklerin Bağışıklama Durumu”. VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Türkiye’ de 2000’ e Doğru Bulaşıcı Hastalıklar Sorunu Bildiri Özet Kitabı. İnönü Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı. ss. 37. 6-9.10.1999. (Sözel bildiri ve özeti yayınlandı, Atatürk Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, ss. 50-59. Ocak-Nisan  2004. yayınlandı).

 

2. Ok Ş,  Zincir H,  Ege E. “Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğrencilerinin Cinsel Yolla Geçen Hastalıklar Hakkında Bilgi Durumlarının ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Türkiye’ de 2000’ e Doğru Bulaşıcı Hastalıklar Sorunu Bildiri Özet Kitabı.  İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı. ss. 54. 6-9 Ekim 1999. (Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan).

 

3. Geçkil E, Ege E, Zincir H, Ok Ş. “Öğrenmede Bir Motivasyon Kaynağı: Öğrencilerin Benlik Saygısının Değerlendirilmesi”. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Y.O., Malatya. ss. 9. 15-17 Haziran 2000. (Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan, tam metin yayınlandı).

 

4. Çetinkaya Ş, Parlak A, Kurt AS, Aslan G. “Konya İl Merkezi Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hemşire ve Ebelerin Hepatit B Aşısıyla (HBV) İlgili Bilgi ve Uygulamaları”. 29th UMEMPS Congres Union of Middle Eastern and Meditterranean Pediatric Societies, 49. Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, İstanbul. ss. 438-439. 14-17.09.2005 (Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan).

 

5. Çetinkaya Ş, Parlak A, Tengir T. “Konya İl Merkezi Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hemşire ve Ebelerin Penisillin Alerji Testi İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları”. 29th UMEMPS Congres Union of Middle Eastern and Meditterranean Pediatric Societies, 49. Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, İstanbul. ss. 439. 14-17.09.2005 (Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan).

 

6. Çetinkaya Ş, Özünlü T. “Adölesan Gebelerin Beslenme İle İlgili Tutumun Gebelikte Ağırlık Artışı ve Hemoglobin Düzeyi İle İlişkisi”. 42. Türk Pediatri Kongresi Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, Antalya. ss. 502. 15-20 Mayıs 2006  (Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan).

 

7. Karadağ A, Kerimoğlu G, Çelik A, Bektaş N, Karataş Z, Teksöz E, Güneş EO, Çetinkaya Ş. “Kadınların Sezeryan Tercih Etme Nedenleri ve Kürtaj Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlar”. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ulusal Kontraseptiyon ve Üreme Sağlığı Derneği, Sheraton Otel-Ankara, ss. 151-151. 23-25 Nisan 2009 (Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan).

 

8. Güneş NEO, Çetinkaya Ş., Teksöz E. “Adolesanların Dinlediği Müzik Türünün Saldırganlık Eğilimine Etkisi”. 45. Türk Pediatri Kongresi. Türk Pediatri Kurumu, Çukurova Üniversitesi, ss. 8. Kapadokya, 16-21 Haziran 2009 (Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan).

 

9. Ok Ş,  Zincir H, Ege E. “Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Aile Planlaması Konusundaki Bilgilerinin İncelenmesi”. VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Türkiye’ de 2000’ e Doğru Bulaşıcı Hastalıklar Sorunu Bildiri Özet Kitabı. İnönü Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı. ss. 126. 6-9.10.1999. (Poster bildiri, özeti yayınlandı, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, ss. 66-75. Temmuz/ Aralık 1999 yayınlandı).

 

10. Ok Ş, Conk Z. “Malatya İl Merkezinde 12 Aylık Bebeklerin Büyüme ve Gelişme Durumu”. Uluslararası Katılımlı 44. Milli Pediatri Kongresi, 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, İkibinli Yıllarda Çocuk Sağlığı Bildiri Özet Kitabı. Türkiye Çocuk Hemşireleri Derneği ve Uludağ Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa. ss. 199.  4-8. 9. 2000. (Poster  bildiri, özeti yayınlanan).

 

11. Ok Ş, Conk Z, “Annelerin Bebek Beslenmesi Hakkında Bilgi Durumlarının Bebeklerin Büyüme ve Gelişmelerine Etkisi”. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu. Bildiri Özet Kitabı. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Y.O., Malatya. ss. 13. 15-17 Haziran 2000. (Poster  bildiri, özeti yayınlanan).

 

12. Zincir H, Ege E, Eğri M, Ok Ş, “Özel Hekim Muayenelerine Başvuran İstemli Düşük Vakalarının Değerlendirilmesi”. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu. Bildiri Özet Kitabı. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Y.O., Malatya. ss. 24. 15-17 Haziran 2000. (Poster  bildiri, özeti yayınlanan).

 

13. Ok Ş,  Aksüllü  N,  Yiğitbaş Ç,  Ateş B, Gül T, Kökoğlu A, Koç S, “Malatya Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Düşünceleri”. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu. Bildiri Özet Kitabı. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Y.O., Malatya. ss. 32. 15-17 Haziran 2000. (Poster  bildiri, özeti yayınlanan).

 

14. Ok Ş,  Aksüllü  N,  Yiğitbaş Ç, Gül T, Ateş B, Kökoğlu A, Koç S, “Malatya Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Geleceğe Bakışları”. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu. Bildiri Özet Kitabı. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Y.O., Malatya. ss. 33. 15-17 Haziran 2000. (Poster  bildiri, özeti yayınlanan).

 

15. Çetinkaya Ş. “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İle İlgili Verilen Hizmet-içi Eğitimin Değerlendirilmesi”. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Özet Kitabı, Muğla Sağlık Yüksekokulu Marmaris-Muğla. ss.183. 9-12 Kasım 2006  (Poster bildiri, özeti yayınlanan).

 

16. Çetinkaya Ş, Kurt AS. “Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Çocuklar ve Ailelerini Hastalıkları ve Tedavileri Hakkında Bilgilendirmenin Yaşam Kalitesine Etkisi”. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Özet Kitabı, Muğla Sağlık Yüksekokulu Marmaris-Muğla. ss. 207. 9-12 Kasım 2006  (Poster bildiri, özeti yayınlandı, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. Makale 01.04.2009 tarihinde yayına kabul edildi).

 

17. Kurt AS, Çetinkaya Ş. “Sürekli Ayaktan Periton Diyalizli (SAPD) Hastaların Evde Bakımlarının Değerlendirilmesi”. 42. Türk Pediatri Kongresi Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, Antalya. ss. 578. 15-20 Mayıs 2006  (Poster bildiri, özeti yayınlanan).

 

18. Çetinkaya Ş, Parlak A. “Oyun Çocukluğu Dönemi Obez Çocuğun ve Ailelerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”. 42. Türk Pediatri Kongresi Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, Antalya. ss. 548-549. 15-20 Mayıs 2006  (Poster bildiri, özeti yayınlandı, Atatürk Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 3, ss. 59-69.  Temmuz-Eylül 2008 yayınlandı).

 

19. Tengir T, Çetinkaya Ş. “Yenidoğan Hemşirelerin Yenidoğan Beslenmesindeki Rolü”. I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı) E.Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu AKM Konak-İzmir. P54. 3-4 Mayıs 2007 (Poster bildiri, özeti yayınlanan).

 

20. Çetinkaya Ş, Düzel V, Kabukçu N. “Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşullarının Aile, Günlük ve Sosyal Yaşantılarına Etkisi”. I. Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet”. Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi-Ankara. ss. 221. 20-22 Mart 2008 (Poster bildiri, özeti yayınlanan).

 

21. Ok Ş. “Lösemi ve Hemşirelik Bakımı”. I.Ulusal Pediatrik Hematoloji ve I.Ulusal Pediatrik Hematoloji/ Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı İstanbul Ü. Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı. İstanbul.25-28.05.1997. (Poster  bildiri, özeti yayınlanan).

 

22. Timur S, Ok Ş, “Kadın ve Çocuklarda Cinsel Taciz”. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu. Bildiri Özet Kitabı. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Y.O., Malatya. ss. 28. 15-17 Haziran 2000. (Poster  bildiri, özeti yayınlandı, Atatürk Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ss. 68-74. 2001 yayınlandı).

 

23. Ertürk N, Çetinkaya Ş. “Çocuklukta Stres”. III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Bildiri Özetleri Sosyal Pediatri Dergisi Özel Sayısı, İzmir. ss. 247. 22-24 Eylül 2005. (Poster  bildiri, özeti yayınlanan).

 

24. Özünlü T,  Çetinkaya Ş, “Adolesan Gebelerde Beslenme ve Sorunları”. 42. Türk Pediatri Kongresi Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, Antalya. ss. 552. 15-20 Mayıs 2006  (Poster bildiri, özeti yayınlandı, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. Cilt: 17, Sayı: 1, ss. 27-36. 2008 yayınlandı).

 

25. Parlak A, Çetinkaya Ş. “Obezitenin Oluşumunu Etkileyen Faktörler”. 42. Türk Pediatri Kongresi Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, Antalya. ss. 552. 15-20 Mayıs 2006  (Poster bildiri, özeti yayınlandı, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi Cilt: 2, Sayı: 5, ss. 24-35. Ağustos 2007 yayınlandı).

 

26. Kurt AS, Çetinkaya Ş. “Pediatrik Onkolojide Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı”. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Özet Kitabı, Muğla Sağlık Yüksekokulu Marmaris-Muğla. ss.206. 9-12 Kasım 2006  (Poster bildiri, özeti yayınlandı, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 8, ss. 35-56. 2008 yayınlandı).

 

27. Tengir T, Çetinkaya Ş. “Yenidoğan Beslenmesinde Kullanılan Yöntemler ve Hemşirelik Bakımı”. I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı) E.Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu AKM Konak-İzmir. P55. 3-4 Mayıs 2007 (Poster bildiri, özeti yayınlandı, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 9. 2008 tarihinde yayınlandı).

 

28. Avcı S, Naçaroğlu E, Çetinkaya Ş. “Grup II Ebelik Öğrencileri Klinik Uygulama Öncesi Mesleki Hastalıklardan AIDSi ve Korunmayı Öğreniyor”. I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı) E.Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu AKM Konak-İzmir. P56. 3-4 Mayıs 2007 (Poster bildiri, özeti yayınlanan).

 

29. Zeybek P, Sezer D, Çetinkaya Ş. “Mesleki Hastalıklar: Hepatit ve Korunma”. I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı) E.Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu AKM Konak-İzmir. P57. 3-4 Mayıs 2007 (Poster bildiri, özeti yayınlanan).

 

30. Akkoyunlu S, Başcı N, Çetinkaya Ş. “Ebelik Mesleğine Hazırlık: İş Stresi ve Başetme”. I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı) E.Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu AKM Konak-İzmir. P58. 3-4 Mayıs 2007 (Poster bildiri, özeti yayınlanan).

 

31. Ceylan Ü, Semerci V, Çetinkaya Ş. “Mesleki Hastalıklar: TORCH Enfeksiyonları”. I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı) E.Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu AKM Konak-İzmir. P59. 3-4 Mayıs 2007 (Poster bildiri, özeti yayınlanan).

 

 

Yayına ve Yayıncılığa Katkılar

 

 SSCI-E, SSCI VE AHCI kapsamındaki dergilerde HAKEMLİK

 

American Journal of Preventive Medicine (24.10.2006 Tarihinden bu yana)

 

Patient Education and Counseling (25.01.2006 Tarihinden bu yana)

 

 

       1. T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği 1997-1999.

      2. T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi Editör Yardımcılığı 1998-1999.

      3. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi İnceleme Kurulu. 2008 tarihinden bu yana devam ediyor.

      4. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 07.07.2009 tarihinden bu yana devam ediyor.

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

      1. Yurtiçinde Tamamlanan Araştırma Projeleri

            

             1.1. 1999, Malatya İl Merkezinde Bebeklerin Beslenmelerinin Büyüme ve Gelişmelerine Etkisi. İnönü Üniversitesi 97/20.

             1.2. 2005, 4-12 Yaş Akut Lenfoblastik Lösemili Çocukları ve Aileleri Hastalıkları Hakkında Bilgilendirmenin Yaşam Kalitesine Etkisi. Selçuk Üniversitesi, Proje Yürütücüsü 2004/053.

             1.3. 2005, Oyun Çocukluğu Dönemi Obez Çocuğun ve Ailelerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi, Proje Yürütücüsü 2004/054.

 

3. BÖLÜM

DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu’nda Sempozyum Başkan Yardımcılığı. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Y.O., Malatya. 15-17 Haziran 2000.

 

 

4. BÖLÜM

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

YÖNETİLEREK TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ

 

1. Öğrenci: Tülay Tengir. Danışman:Şenay Çetinkaya. Yenidoğan Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Yenidoğan Beslenmesindeki Rolü. 26.09.2005.

2. Öğrenci: Ayşe Sonay Kurt. Danışman:Şenay Çetinkaya.4-12 Yaş Akut Lenfoblastik Lösemili Çocukları ve Aileleri Hastalıkları Hakkında Bilgilendirmenin Yaşam Kalitesine Etkisi. 26.09.2005.

3. Öğrenci:Türkan Özünlü. Danışman:Şenay Çetinkaya. Adölesan Gebelerin Beslenme İle İlgili Tutumunun Gebelikte Ağırlık Artışı ve Hemoglobin Düzeyi İle İlişkisi. 26.12.2005.

4. Öğrenci: Ayşe Parlak. Danışman:Şenay Çetinkaya. Oyun Çocukluğu Dönemi Obez Çocuğun ve Ailelerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. 07.11.2005.

 

 

Diğer  Faaliyetler

 

A) PANELİST OLARAK KATILIM

A.1. "Riskli Gebelik". İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Hoca Ahmet Yesevi Toplantı Salonu, Malatya. 12.04.1996.

 

A.2. "Aile Sağlığı" Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y.O. F.Ü. Atatürk Konferans Salonu, Elazığ. 09.04.1997.

 

A.3. “Toplumsal Şiddet”. Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokulu. Konya Ticaret Odası Salonu, Konya. 23. 05.2001.

 

A.4. “Dünya Kalite Günü”. (Oturum Başkanı Olarak). TSE Konya Bölge Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokulu.. Hekimevi, Konya. 06.Kasım.2001.

 

B ) KATILDIĞI KONGRELER

 

B.1. Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yılı Simpozyumu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Y.O. İzmir.  23 Haziran 1995.

 

B.2. I. Ulusal Pediatrik Hematoloji ve I. Ulusal Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Hemşireliği Kongresi. Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı. İstanbul. 25-28 Mayıs 1997.

 

B.3. II.Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Kongresi ve III. Ulusal Kemik İliği Nakli Hemşireliği Kongresi. Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı. İstanbul. 29-30 Mayıs 1997.

 

B.4. V.Ulusal Hemşirelik Kongresi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Y.O. İzmir.  2-4. Temmuz.1997.

 

 B.5. Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara. 14-16 Mayıs 1998.

 

B.6. 7. Anadolu Psikiyatri Günleri. Psikiyatri Derneği, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Malatya. 24-24 Haziran 1998.

 

B.7. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Y.O., Erzurum. 22-24. Haziran 1999.

 

B.8.  “Türkiye’de 2000’ e Doğru Bulaşıcı Hastalıklar Sorunu” konulu VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Malatya. 6-9 Ekim 1999.

 

B.9. Annual Congress of the European Society for Social Pediatrics “School Health”. Istanbul, Turkey. ESSOP 1999. 13-16 October 1999.

 

B.10. “2000’ li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği” konulu Sempozyum. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu, Malatya. 15-17 Haziran 2000.

 

B.11. 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi. Türkiye Çocuk Hemşireleri Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa. 4-8 Eylül 2000.

 

B.12. Uluslararası Katılımlı Akademik Yazarlık Sempozyumu. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme (HEMAR-G) Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir. 19-22 Haziran 2001.

 

B.13. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi-Hemşirelik Programı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, UNEKO 2001, Türk Neonatoloji Derneği, Samsun. 25-28 Haziran 2001.

 

B.14. Sağlık Yüksekokullarında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Etkinliklerin Değerlendirilmesi ve Hemşirelik ve Ebelik Lisans Programlarında Dil Birliğinin Sağlanması  konulu toplantı. Karadeniz Teknik üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Trabzon. 28-29. Haziran 2001.

 

B.15.  XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya. 11-13. Kasım 2001.

 

B.16. 9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi “Küreselleşme ve Psikiyatri”, Malatya. 11-14 Haziran 2002.

 

B.17. Dünyada ve Türkiye’de Hemşirelikte Doktora Eğitimi Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir. 26-28. Haziran. 2002.

 

B.18. Uluslar arası katılımlı 1. Ulusal TSK Hemşirelik Kongresi.GATA Hemşirelik Yüksek Okulu, Ankara. 22-24. Ekim. 2003.

 

B.19. 1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu. Sağlıkta Yaşam Kalitesi (SAYKAD) Derneği ve İzmir Psikiyatri Derneği. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir. 8-10 Nisan. 2004.

 

B.20. 26. Pediatri Günleri ve 5. Pediatri Hemşireliği Günleri, İ.Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. A.D., İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Türkiye Milli Pediatri Derneği, İstanbul.  İstanbul. 20-22 Nisan 2004.

 

B. 21. Çocuklar SYE konulu Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri, İzmir. 24 Kasım 2004.

 

B. 22. 429. UMEMPS Kongresi 9. Milli Pediatri Kongresi, Türkiye Milli Pediatri Derneği, İstanbul. 14-17 Eylül 2005.

 

B. 23. 29. UMEMPS Kongresi, 49. Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, UMEMPS, Türkiye Milli Pediatri Derneği, İstanbul. 17 Eylül 2005.

 

B.24. Yaz Konferansları-V “Kadın, Hemşirelik ve Politika” konulu Sempozyum, 9 Eylül Üniversitesi Hemşirelik Y.O. İzmir. 23-24 Haziran 2005.

 

B.25. 1. Ulusal Aşı Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı) Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara. 21-25 Eylül 2005.

 

B.26. 42. Türk Pediatri Kongresi,Türk Pediatri Kurumu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya. 15-20 Mayıs 2006.

 

            B. 27. Tıbbi Hukuk, Tıbbi Etik ve Tıp Felsefesi Sempozyumu, TC Genel Kurmay Başkanlığı TSK Hizmetleri Komutanlığı Çorlu Asker Hastanesi Baştabipliği Çorlu-Tekirdağ. 08-09 Haziran 2006.

               

            B.28. I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, Marmaris-Muğla. 09-12 Kasım 2006.

 

            B.29. I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Ebelik Sempozyumu, E.Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, İzmir. 03-04 Mayıs 2007.

 

            B.30. I. Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet”. Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi-Ankara. 20-22 Mart 2008.

           

            B.31. Gebelik İzlemleri ve Doğum Yönetimi Sempozyumu. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Çukurova Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, T.C. Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Adana. 14-15 Kasım 2008.

           

B.32. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Çukurova Üniversitesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Mersin Üniversitesi. Otoman Palace-Antakya. 14-17 Nisan 2009.

 

            B.33. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Ulusal Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği, Sheraton Otel-Ankara. 23-25 Nisan 2009.      

 

         B.34. 45. Türk Pediatri Kongresi. Türk Pediatri Kurumu ve Çukurova Üniversitesi. Kapadokya. 16-21 Haziran 2009.

 

               

                C) KATILDIĞI KURSLAR

 

C.1. Hemşirelikte Kalite Yönetimi Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Y.O. 30 Haziran-1 Temmuz 1997.

        

    C.2. Hemşirelikte Araştırma Kursu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Y.O. 14-16 Haziran 1998.

 

C.3. Neonatolojide Yenilikler Kursu. UNEKO 2001, Türk Neonatoloji Derneği. Samsun. 25-28 Haziran 2001.

 

C.4. Ameliyathane Hemşireliği Kursu II. Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. Konya.31 Ocak 1 Şubat 2003.

 

C.5. Klinik Nütrisyon Temel Eğitim Kursu. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. Konya.19 Nisan 2003.

 

C.6. Bireysel Gelişim ve İletişim Kursu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu. Ankara. 21 Ekim 2003.

 

C.8. Yazılı Sınavlar Eğitici Gelişimi Kursu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı. İzmir. 08-09 Mart 2007.

 

C.9. Aile İçi Şiddetin Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi ve Yönlendirme. I. Kadın Sağlığı Kongresi. Ankara.  21 Mart 2008.

 

C.10. Çocuk Nöroloji Kursu. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Çukurova Üniversitesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Mersin Üniversitesi. Otoman Palace-Antakya. 14-17 Nisan 2009.

 

C.11. Çocuk İstismarı Kursu. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Çukurova Üniversitesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Mersin Üniversitesi. Otoman Palace-Antakya. 14-17 Nisan 2009.

 

            C.12. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası. T.C. Sağlık Bakanlığı. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Adana. 8-10 Haziran 2009.

 

D.YÖNETİMSEL GÖREVLER

 

 İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Md Yrd. (1998-1999 yılları).

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Program koordinatörlüğü.

İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı.

Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı (2000-2004 yılları).

 

E. Televizyon Konuşmaları

14 Mayıs 2002 tarihinde Hemşirelik Haftası nedeniyle yerel bir TV olan KTV (Konya İletişim ve Yayıncılık A.Ş.)’ de Gündem –Canlı yayın. Saat 19.00-20.00.

            Konu: Hemşireliğin tanımı,görev-yetki ve sorumlulukları, felsefesi, mesleki zorlukları ve iş doyumu, hemşirelik hakları, hemşirelik eğitimi.

      Katılımcı: Yard.Doç.Dr. Şenay Ok

 

 

F. Seminer Sunumu

 

         04 Mayıs 2005 tarihinde “Kırsal Kesim Kadınının Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Durumunun Araştırılması ve Eğitimi Projesi” kapsamında Kemalpaşa İlçesinde verilen seminer sunumu.

            Konu: Çocuk Gelişimi ve Sağlığı. Saat: 14.00-16.00

      Katılımcı: Yard.Doç.Dr. Şenay Çetinkaya

 

       G. Basın

 

http://www.trt.com.tr/wwwtrt/hdevam.aspx?hid=176945&k=5

 

http://www.malatyaguncel.com/news_detail.php?id=1400

 

http://www.stargazete.com/index.asp?haberID=121505

 

http://www.takvim.com.tr/2007/05/25/gnc121.html

 

http://www.haberx.com/n/1021360/yetersiz-beslenme-bebeklerde-olume-yol.htm

 

http://www.haberler.com/yetersiz-beslenme-bebek-olumlerine-yol-aciyor-haberi-yazdir/

 

http://haber.mynet.com/detail_news/?type=Health&id=X1179992335078&date=24Mayis2007

 

http://www.gozdehaber.com/haber_devami.asp?id=245

 

http://www.forummarla.net/showthread.php?p=56312

 

http://www.gundelik.net/2007/05/25/bebekleri-besleyin/

 

http://www.yeniasya.com.tr/2007/05/25/haber/h27.htm

 

http://www.yenisafak.com/saglik/?t=04.06.2007&c=9&i=48542

 

http://www.forumgazetem.com/annevecocuk.htm

 

http://www.habershop.com/node/11766http://www.habershop.com/node/11766

 

http://www.nuveforum.net/1634-hemsirelik-yuksekokulu/69270-losemili-cocuklarda-yasam-kalitesi-hemsirelik-bakimi/

 

www.wacc.mu.edu.tr/ozet%20kitabi.pdf

 

 H. Teşekkür Belgesi

13 Mayıs 2002 tarihinde Hemşirelik 3. sınıf öğrencilerinin ilgi ve desteğimden dolayı şükranlarını sunmak üzere verdikleri plaket.

Konya Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (SSK) baştabibi tarafından 14.12.2000-01.03.2001 tarihleri arasında verilen hizmet içi eğitimlere katkılarımdan dolayı teşekkürlerini sunmak üzere verdikleri plaket.           

T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Adana İl Sosyal Hizmet Müdürlüğü’nden Rotary Yedipınar Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi ve Eğitim Parkı’nda verilen Özürlü Bakıcı Eğitimi Programının düzenlenmesi ve eğitimine katkı nedeniyle verilen teşekkür belgesi.

8. Projeler

            8.1. Yurtiçinde Tamamlanan Araştırma Projeleri

            8.1.1. 1999, Malatya İl Merkezinde Bebeklerin Beslenmelerinin Büyüme ve Gelişmelerine Etkisi. İnönü Üniversitesi 97/20.

            8.1.2. 2005, 4-12 Yaş Akut Lenfoblastik Lösemili Çocukları ve Aileleri Hastalıkları Hakkında Bilgilendirmenin Yaşam Kalitesine Etkisi. Selçuk Üniversitesi, Proje Yürütücüsü 2004/053.

            8.1.3. 2005, Oyun Çocukluğu Dönemi Obez Çocuğun ve Ailelerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi, Proje Yürütücüsü 2004/054.

 

         Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2006-2007

Güz

 Doğum Bilgisi III  (Uyg.)

 

8

20

 Çocuk Sağ. ve Hast. Hemşireliği

5

14

60

Bahar

 Temel İlke ve Uygulamaları (Lab. ve Uyg.)

 

8+4 lab

12

2007-2008

Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları (Uyg) 

 

16

20

Bahar

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

4

8

55

 Hemşirelikte Yönetim

2

 

60

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği ve Epidemiyoloji

1

 

60

Uzmanlık Alan Dersi (Ebelik Bölümü Yüksek Lisans)

4

 

1

2008-2009

Güz

 Büyüme ve Gelişme

2

 

70

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ebelik Bölümü)

4

8

60

Uzmanlık Alan Dersi (Ebelik Bölümü Yüksek Lisans)

4

 

1

Çocuk Sağ. ve Hast. Hemşireliği I (Yüksek Lisans)

2

4

2

Büyüme ve Gelişme (Yüksek Lisans)

2

 

2

Çocuk Sağ. ve Hast. Semineri I (Yüksek Lisans)

1

 

2

Çocuk Hemşireliğinde İletişim (Yüksek Lisans)

1

 

2

Çocuk Sağlığı ile İlgili Kavramlar (Yüksek Lisans)

2

 

2

 

Uzmanlık Alan Dersi (Hemşirelik Bölümü Yüksek Lisans)

4

 

2

 

Aile Sağlığı ve Hemşireliği (Yüksek Lisans)

2

 

2

 

Bahar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

6

16

60

 

 

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği ve Epidemiyoloji

1

 

55

 

 

Uzmanlık Alan Dersi (Hemşirelik Bölümü Yüksek Lisans)

4

 

2

 

 

Aile Sağlığı ve Hemşireliği (Yüksek Lisans)

2

 

2

 

 

Çocuk Sağ. ve Hast. Hemşireliği II (Yüksek Lisans)

2

4

2