Aday Öğrenci | Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi | Yerleşke Haritası | Web Posta | İhale İlanları | Tamamlanmış Projeler | EBYS Ana Sayfa | English
 
 
 
  Üniversitemiz Yönetim Akademik Öğrenci Araştırma Kütüphane Yerleşke Servisler  
 
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  Yönetmelik ve Yönergeler
  Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (Çukurova Üniv.)
  Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (Hakkari Üniv.)
  Adana MYO Uzaktan Eğitim Programı
  e-tıp
  Uzaktan Eğitim Programları
  Akademik Takvim
  Öğrenci Konseyi
  Öğrenci Toplulukları
  Öğrenci e-posta
  Değişim Programları
  Diploma Eki
  Uluslararası Öğrenci Ofisi

> Öğrenci  >  Akademik Takvim        

2017 - 2018 Çukurova Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

  Yıl Esasına Göre Eğitim Veren Lisans Programlarının Akademik Takvimi
  Yarıyıl Esasına Göre Eğitim Veren Ön Lisans ve Lisans Programlarının Akademik Takvimi
  2015 Yılı ve Sonrası Girişli Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Yıl Esasına Göre Akademik Takvimi
  Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Akademik Takvimi

Önceki Dönemler Akademik Takvim
    Yıl Esasına Göre Eğitim Veren Lisans Programlarının Akademik Takvimi
    Yarıyıl Esasına Göre Eğitim Veren Ön Lisans ve Lisans Programlarının Akademik Takvimi
    2015 Yılı ve Sonrası Girişli Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Yıl Esasına Göre Akademik Takvimi
    Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Akademik Takvimi
    Çukurova Üniversitesi Yıl Esasına Göre Eğitim Veren Lisans Programlarının 2015-2016 Akademik Takvimi
    Çukurova Üniversitesi Yarıyıl Esasına Göre Eğitim Veren Ön Lisans ve Lisans Programlarının 2015-2016 Akademik Takvimi
    Çukurova Üniversitesi 2015 Yılı Girişli Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Yıl Esasına Göre 2015-2016 Akademik Takvimi
    Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri 2015-2016 Akademik Takvimi
    Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015-2016 Akademik Takvimi
   Çukurova Üniversitesi Yıl Esasına Göre Eğitim Veren Ön Lisans ve Lisans Programlarının 2014 - 2015 Akademik Takvimi
   Çukurova Üniversitesi Yarıyıl Esasına Göre Eğitim Veren Ön Lisans ve Lisans Programlarının 2014 - 2015 Akademik Takvimi
   Çukurova Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yıl Esasına Göre Eğitim Veren Fakülteler ile Devlet Konservatuvari Akademik Takvimi
   Çukurova Üniversitesinin Yarıyıl Esasına Göre Eğitim Veren Ön Lisans ve Lisans Programlarinin 2013 – 2014 Akademik Takvimi
   Çukurova Üniversitesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yıl Esasına Göre Eğitim Veren Fakülteler ile Devlet Konservatuvari Akademik Takvimi
   Çukurova Üniversitesinin Yarıyıl Esasına Göre Eğitim Veren Ön Lisans ve Lisans Programlarinin 2012 – 2013 Akademik Takvimi
   Çukurova Üniversitesi 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yıl Esasına Göre Eğitim Veren Fakülteler ile Devlet Konservatuvari Akademik Takvimi
   Çukurova Üniversitesinin Yarıyıl Esasına Göre Eğitim Veren Ön Lisans ve Lisans Programlarinin 2011 – 2012 Akademik Takvimi
   Çukurova Üniversitesi 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yıl Esasına Göre Eğitim Veren Fakülteler ile Devlet Konservatuvari Akademik Takvimi
   Çukurova Üniversitesinin Yarıyıl Esasına Göre Eğitim Veren Ön Lisans ve Lisans Programlarinin 2010 – 2011 Akademik Takvimi
   Çukurova Üniversitesi 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Yıl Esasına Göre Eğitim Veren Fakülteler ile Devlet Konservatuvari Akademik Takvimi
   Çukurova Üniversitesinin Yarıyıl Esasına Göre Eğitim Veren Ön Lisans ve Lisans Programlarinin 2009 – 2010 Akademik Takvimi


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330 Balcalı, Sarıçam / ADANA Telefon: 0 (322) 338 60 84 Faks: 0 (322) 338 69 45 KEP: cukurovauniversitesi@hs01.kep.tr
 Bu sayfayı 01.01.2013 tarihinden itibaren 938594 kişi ziyaret etmiştir