Aday Öğrenci | Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi | Yerleşke Haritası | Web Posta | İhale İlanları | Tamamlanmış Projeler | EBYS Ana Sayfa | English
 
 
 
  Üniversitemiz Yönetim Akademik Öğrenci Araştırma Kütüphane Yerleşke Servisler  
 
  Genel Sekreterlik

> Yönetim  >  Genel Sekreterlik        
İletişim Bilgileri

Telefon (322)3386350  (Genel Sekreter),(322)3386136
Kampüs  erişim 2330 
Faks (322)  338 69 45
E-Posta genel-sekreter@cukurova.edu.tr
Posta  Adresi Çukurova  Üniversitesi Rektörlük Binası 2. Kat
01330 Balcalı,Sarıçam/ Adana 
Özel  Kalem Lütfiye Çakır, Havva Akça, Aylin Kuyudeşen, Ayşegül Turanlı, Tuğba Durmuş, Ayşe Oğuz

GÖREVLERİ 

Üniversite genel sekreteri, üniversite idari  teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.  Genel sekteter; 
  • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu  şekilde çalışmasını sağlamak.
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın  raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması  ve saklanmasını sağlamak.
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararlarını  Üniversite'ye bağlı birimlere iletmek.
  • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre  öneride bulunmak.
  • Basın ve halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.
  • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
  • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri  yapmak.

Genel  Sekreter 

Nazan Karataş (genelsekreter@cu.edu.tr) 


Genel  Sekreter Yardımcısı 

Süleyman Hilmi Çağlar (genel-sekretery@cu.edu.tr)  
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330 Balcalı, Sarıçam / ADANA Telefon: 0 (322) 338 60 84 Faks: 0 (322) 338 69 45 KEP: cukurovauniversitesi@hs01.kep.tr
 Bu sayfayı 01.01.2013 tarihinden itibaren 44238 kişi ziyaret etmiştir