Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : http://arsiv.cu.edu.tr/upload/yonetmelikler/YatayGecisYonergesi-SonSekli08Agustos2017Senato.docx
gitmek için lütfen tıklayınız.