Etkinlikler

...

Enerji Günleri

Enerji Günleri - "Kojenerasyon Sistemleri ve Fabrikadaki Örnek Uygulama

Program :
 15:30-17:00  Kojenerasyon Sistemleri ve Fabrikalardaki Örnek Bir  Uygulaması  Frito Lay
IEEE Çukurova Öğrenci Kolu