Duyurular

...

Ç.Ü.Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III Öğrencilerine Duyuru

Ç.Ü.TIP FAKÜLTESİ

DÖNEM I, II VE III ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

Fakülte Yönetim Kurulunun 20.07.2016 tarih ve 31/2 sayılı kararı gereğince, Ç.Ü.Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 14. Maddesinin 4.fıkrasında Yılsonu (Final -Bütünleme Notu) başlığının (a) bendinde, Yılsonu final sınavı kısmında “yılsonu final sınavı son yapılan kurul sonu sınavından en az 15 gün sonra yapılan sınavlardır” denildiğinden; 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde Dönem I, II ve III öğrencileri için ilan edilmiş olan yılsonu final sınav tarihlerini (sehven) karşılamadığından öğrencilere yeni bir, yılsonu final ve bütünleme sınav hakkı verilmesine, yılsonu final sınavının 5-8 Ağustos 2016 tarihlerinde, 10.00’da, yılsonu bütünleme sınavının 17-18 Ağustos 2016 tarihlerinde saat 10.00’da Tıp Fakültesi Dekanlığı sınav salonlarında yapılması ve daha önce yapılmış olan yılsonu final ve bütünleme sınavında başarılı öğrencilerin haklarının saklı tutulması uygun görülmüştür.

İlgili öğrencilere önemle duyurulur.

 

 

                                                                                                                                                                                                              Ç.Ü.TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI