Duyurular

...

Ç.Ü. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Detaylı Bilgi : http://gsf.cu.edu.tr/tr/Belgeler/dokumanlar/2016-2017%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Ba%C5%9Fvuru%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf