Duyurular

...

Ç.Ü. Konaklama İşletmeciliği Bölümüne Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yapılan Yatay Geçiş Başvuru Sonucu

Detaylı Bilgi : http://arsiv.cu.edu.tr//tr/belgeler/Merkeziyerlestirmeyataygeçissonucduyurusuktim1617.pdf