Etkinlikler

...

TÜBİTAK 2237 Sosyal Bilimler Projeleri Yazım Eğitimi Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK 2237 Sosyal Bilimler Projeleri Yazım Eğitimi Başvuru Çağrısı

Anadolu Üniversitesi, TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında aldığı destek ile Öğretim Üyelerine/Araştırmacılara/Öğrencilere yönelik olarak "Sosyal Bilimler Projeleri Yazım Eğitimi" düzenlemiştir. Eğitimler iki aşamada verilecek olup 5-8 Mayıs 2013 ve 26-28 Mayıs 2013 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Eğitim için Türkiye genelinden talep toplanacak olup, seçilen katılımcıların iki farklı tarihte gerçekleşecek eğitimlerin tümüne katılımı zorunludur. Eğitime başvuru için ekte yer alan katılımcı formunun doldurularak en geç 26 Nisan 2013 Cuma günü saat 18.00'e kadar pid@anadolu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Program kapsamında söz konusu iki eğitim için seçilen katılımcılara verilecek yol masrafı toplam 150 TL, konaklama ve iaşe bedeli günlük 100 TL'dir. (Konaklama Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü Konukevinde gerçekleştirilecektir.)

Anadolu Üniversitesi Proje Birimi
Yunusemre Kampüsü Öğrenci Merkezi 1. Kat
İlgililer: Yeliz Erkoç - Rabia Taş
T. 0222 335 05 80 / Dahili: 4598 - 4599
E-posta: pid@anadolu.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER PROJELERİ YAZIM EĞİTİMİ
5-8 Mayıs 2013 ve 26-28 Mayıs 2013 / Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü, Eskişehir

Katılımcılarda Aranan Koşullar:
Herhangi bir kurumda çalışan araştırmacı veya tezinin son aşamasındaki bir doktora öğrencisi olmak
Eğitim etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olmak
Tercihen, sunduğu TÜBİTAK 1001 Programı Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olmak
Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak
İntihalden ceza almamış olmak
Etkinlikle İlgili Açıklamalar:

Etkinliğin Amacı:

Etkinliğin amacı sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılara proje yazımı ve yönetimi konusunda eğitim vermek ve ulusal çağrı ile belirlenen bu katılımcılar için bir iletişim ağı yaratmaktır. Etkinlik aynı zamanda katılımcılara araştırma projelerinde proje yazma ve uygulama sürecinde karşılaşabilecekleri her türlü sorunun cevabını sunmayı amaçlamaktadır. Gerek teorik gerekse uygulama anlamında konularında -proje deneyimi sahibi- uzman kişiler tarafından sunulacak dersler, katılımcıların proje yazma sürecinde, proje yönetiminden bütçelemeye, değerlendirme kriterlerinden ekip tanımına kadar tüm aşamalarda yetkinliğini arttıracaktır. İnteraktif katılımın esas alınacağı program çerçevesinde katılımcıların ortak projeler geliştirmeleri amaçlanacak ve uygulama derslerine ayrıca özen gösterilecektir. Eğitim sayesinde katılımcı araştırmacılar arasında ulusal bir iletişim ve proje ağı kurularak ileride uygulanacak projelerin niteliğinin yükseltilmesi etkinlik amaçları arasındadır.

Etkinliğin Kapsamı:

Etkinlik kapsamında ele alınacak konular aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- TÜBİTAK Projeleri Genel Tanıtımı (Proje Fırsatları, Başvuru Temel Bilgileri): Etkinlik kapsamında -Sosyal Bilimler alanında desteklenebilecek- Araştırmacıların potansiyel olarak başvurabilecekleri ilgili TÜBİTAK Proje Çağrılarının başvuru dönemleri, başvuru koşulları ve temel bilgiler konusunda genel bilgilendirme yapılacaktır.

- TÜBİTAK Projeleri Yazma Süreci: Proje için araştırılabilir konu bulma/sınırlama, Proje Başlığı, Özet ve Anahtar Kelimeler, Amaç, Konu ve Kapsam, Literatür Özeti, Özgün Değer; Yöntem: Nicel ve Nitel Araştırma Desenleri; Araştırma Olanakları, Yaygın Etki/Katma Değer, Çalışma Takvimi, Başarı Ölçütleri ve B Planı; Bütçe ve Gerekçe, Çalışma Takvimi gibi genel konular üzerinden başvuru süreci uygulamalı olarak aktarılacaktır.

- Proje Yönetimine Giriş: Proje Yönetimi Sürecinde Temel Kavramlar, Başarılı/Başarısız Proje Kavramı, Proje Yönetim Süreçleri; Proje Yönetimi Sürecinde Başarı Faktörleri, Proje Yönetiminde Kullanılan Bilgi Alanları, Proje Yönetimi Planlama Süreci, Metodoloji; Projelerde İş Kırılım Yapısı, Proje İş Programının Geliştirilmesi, Örnek Olay Uygulamaları gibi Proje Yönetimi Temel Kavramları katılımcılara aktarılacaktır.

- Projelerde İletişim Yönetimi: İletişim, Takım Oluşturma, Takım Çalışması, Liderlik, Motivasyon, Müzakereler, Çatışmalar, Profesyonel Sorumluluk gibi iletişim yönetimi başlıkları detayları ile paylaşılacaktır.

- TÜBİTAK Projeleri Değerlendirme Aşamaları: Projeler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler ve bu sürecin aşamaları detayları ile sunulacaktır.

- TÜBİTAK Projeleri Panel Simülasyonu: TÜBİTAK Panellerinde projeler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler doğrultusunda örnek bir proje üzerinden simülasyon yapılacaktır.

- TÜBİTAK Projeleri Raporlama Süreci: Proje çıktılarından yayın (bildiri, makale, kitap bölümü) oluşturma konusundaki detaylar ve deneyimler paylaşılacaktır.

- Proje Grupları İnteraktif Sunumları ve Değerlendirme: Teorik eğitim sonrası proje gruplarının hazırlamış oldukları projeleri sunmaları ve sunumlar üzerinden interaktif değerlendirmelerle yönlendirilmeleri aşamalarını içeren bir ders olarak programda yer almaktadır.

Diğer Bilgiler:

Eğitim programı Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Eğitim programı Üniversitemiz Proje Birimi tarafından çeşitli eğitim ve uygulamalarda kullanılan özel bir salonda takip edilecektir. Üniversitemiz eğitimin konforlu uygulanabilmesi açısından her türlü teknik ve fiziksel altyapıya sahip olup misafirlerimiz Kampüsümüz içinde yer alan Konukevinde (eğitim verilecek salona yaklaşık 100 metre mesafede) konaklayacaktır.

Anadolu Üniversitesi TUBITAK 2237 Programı

Anadolu Üniversitesi TUBITAK 2237 Katılımcı Formu