Duyurular

...

Akademik Teşvik Ödeneği İşlemleri


AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ İŞLEMLERİ


Akademik Teşvik Başvuru Takvimi09-13 Ocak 2017

Öğretim Elemanlarının; Bölüm, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Başkanlıklarına Başvuruları

16-20 Ocak 2017

Başvuruların, Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca İncelenmesi

23 Ocak 2017

Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca Hazırlanan Karar Tutanağının Dekan/Müdürlerce Onaylanarak Rektörlüğe İletilmesi

24-30 Ocak 2017

Başvuruların Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi

01 Şubat 2017

Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Tarafından Nihai Kararların Açıklanması ve Üniversite İnternet Sayfasında İlanı

02-08 Şubat 2017

Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Nihai Kararlarına Karşı, Aynı Komisyona İtiraz

09-14 Şubat 2017

İtirazların Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi

15 Şubat 2017

Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Kararlarının Üniversite İnternet Sayfasında İlanıGENEL İLKELER

1.Teşvik ödemesi yalnızca ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır.

2.Devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine görevlendirilenler, vakıf üniversitelerindeki görevlendirmeleri devam ettiği sürece gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı teşvik başvurusu gerçekleştiremezler.

3. Vakıf Üniversitelerinden Devlet üniversitelerine geçen öğretim elemanları, sadece devlet üniversitelerinde görev yaptıkları sürede gerçekleştirdikleri faaliyetleri için teşvik başvurusu gerçekleştirilebilir.

4. Teşvik ödeneği başvurularında, akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte her bir faaliyet türü için öngörülen bilgi ve belgelerinde sunulması zorunludur.

5. Akademik Teşvik Ödeneği başvurusunda bulunacak araştırmacıların “Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı Beyan Formu” nu imzalı olarak sunmaları zorunludur.

6. Öğretim elemanı başka bir kurumdan gelmiş ise, araştırmacının önceki kurumda gerçekleştirdiği ve üniversitemizde gerçekleştirdiği faaliyetlerin belirtildiği “Kurum Değişikliği Beyan Formu” nun sunulması zorunludur. Ayrıca, YÖKSİS çıktısında her bir faaliyetin hangi kurumda gerçekleştirildiği de gösterilir.

7. Puanların hesaplanmasında, öğretim elemanının başvuru yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınır.

8. Araştırmacıların başvuruları, yalnızca araştırmacının çalışma alanlarına uygun Ön İnceleme Heyetleri tarafından değerlendirilebilir. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları, kadrosu kendi bölümlerinde olsa dahi faaliyetleri uzmanlık alanlarına girmeyen kişilerin başvurularını değerlendiremez. Kadrolarının bulunduğu birim veya bölümlerin dışındaki ön inceleme heyetlerine başvuruda bulunacak araştırmacıların, başvuru aşamasında kadrolarının bulunduğu bölüm veya birimden alacakları “Araştırma Alanı Beyan ve Uygunluk Formu” nu sunmaları zorunludur.

9. Üniversitemiz için Araştırma Temel Alanları aşağıda sunulmuştur. Başvurular bu temel alanlar ile ilgili olabilecek ön değerlendirme heyetlerinin bulunduğu birimlere yapılacaktır.

-Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

-Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alan

-Filoloji Temel Alanı

-Güzel Sanatlar Temel Alanı

-Hukuk Temel Alanı

-İlahiyat Temel Alanı

-Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı

-Mühendislik Temel Alanı

-Sağlık Bilimleri Temel Alanı

-Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

-Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

-Spor Bilimleri Temel AlanıAkademik Teşvik Eski-Yeni Karşılaştırma

Alan İndeks Listesi

Uygulama Usul ve İlkeleri

Akademik Teşvik Genel Yazı

Kümülatif Tablo

Birim Komisyon Karar Tutanağı

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği


Başvuru İçin Gereken Belgeler

Başvuru Beyan Formu

Beyan Formu Kurum Değişikliği

Beyan Formu Alan Uygunluk