Duyurular

...

Ç.Ü. 2016-2017 Bahar Yarıyılı Genel Not Ortalamasıyla Yatay Geçiş Başvuru Bilgileri ve Kontenjanlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


            Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.


BAŞVURU KOŞULLARI   (Genel Not Ortalaması ile yapılacak başvurularda)


1- Bahar yarıyılında sadece Ön Lisans Programlarında yatay geçiş yapılmaktadır.

2-Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

3- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

4- Üniversitemiz ön lisans programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır.

5- Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.


İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi

2- Not Belgesi aslı (öğrencinin ayrılacağı kurumdaki derslerden aldığı notlarını, genel not ortalaması, not değerlendirme sistemini gösteren belge ile ders içerikleri)

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

4- ÖSYS YERLEŞTİRME Sınav Sonuç belgesinin internet çıktısı.

5- İkinci öğretim öğrencisi olup, birinci öğretime başvuranlar için %10 girdiğine ilişkin belge.


BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

- Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak; 27 Ocak 2017 tarihine kadardır.

- Başvurular, aşağıda iletişim bilgileri bulunan, Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine  şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


2016-2017 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞLERİN BAŞVURULACAĞI BİRİMLER VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİMLER

ADRES

TELEFON

Adana MYO

Beyazevler Kampüsü 01160 Çukurova / ADANA

0322-226 41 64

Ceyhan MYO

Ceyhan / ADANA

0322-613 53 50

Aladağ MYO

Aladağ / ADANA

0322-591 20 03

Karaisalı MYO

Karaisalı / ADANA

0322-551 20 57

Kozan MYO

Çanaklı Mah. Şehit Şefik Uçak Sk. Kozan/ADANA

0 322 516 54 79

İmamoğlu MYO

İmamoğlu/ADANA

0322-891 25 20

Yumurtalık MYO

Yumurtalık /ADANA

0322-671 26 73

Pozantı MYO

Pozantı /ADANA

0322-581 21 80

Sağlık Hiz.MYO

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 65 38

Teknik Bilimler MYO

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Sarıçam/ADANA

0322-394 52 34

Tufanbeyli MYO

Tufanbeyli / ADANA

0322-338 77 84Yatay Geçiş Takvimi İçin Tıklayınız.

Çukurova Üniversitesi 2016-2017 Bahar Dönemi Önlisans Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.