Ç.Ü. 100/2000 YÖK Doktora Bursları Programı Kapsamında Bursiyer Doktora Öğrencileri Alınacaktır.

2016–2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE

100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARI KAPSAMINDA ALINACAK

DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

BAŞVURU KODU

ENSTİTÜ

PROGRAM

BURS ALAN ADI

KONTENJAN

SA-015-02.04.01

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik Doktora

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 

8

SA-016-02.01.03

Sağlık Bilimleri

Mikrobiyoloji Doktora

Hastane Enfeksiyonlarını Önleme

5

SA-017-02.01.02

Sağlık Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji Doktora

Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları

5

SO-073-03.03.24

Sosyal Bilimleri

Okul Öncesi Eğitimi

Okul Öncesi Eğitim

5

TB-040-01.06.01

Fen Bilimleri

Kimya Doktora

Hidrojen ve Yakıt Pilleri

5

TB-041-01.09.01

Fen Bilimleri

Fizik Doktora

Mikro ve Nanoteknoloji

8

 

2016–2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında yukarıda belirtilen Enstitülerin doktora programlarına, ilgili alanlarda çalışma yapmak üzere, bursiyer doktora öğrencileri alınacaktır. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 

1) T.C. vatandaşı olmak.

2) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

3) Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin belirlediği başvuru ve ilgili programın kabul şartlarını taşıyor olmak.

             Hemşirelik Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Mikrobiyoloji Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Tıbbi Farmakoloji Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Okul Öncesi Eğitimi Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Kimya Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Fizik Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

           

4) Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).

5) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

Şartları taşıyan öğrenciler başvurularını, 16-22 Şubat 2017 tarihlerinde Üniversitemizin ilgili Enstitüsüne yapacaktır. Başvuruda istenen belgeler:

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a) Aday tarafından doldurulacak başvuru formu

Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız

Sosyal BilimleriEnstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği.

c) Lisans ve Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulunca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir).

d) Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

e) Halen tez aşamasına geçmeyen doktora öğrencileri için, 6111 sayılı yasada öngörülen azami süre sınırları içinde olduğunu gösteren detaylı öğrenci belgesi,

f) 2 adet fotoğraf,

g) ALES veya TUS belgesi,

h) ÜDS/YDS veya TOEFL gibi  dil sınavı belgesi,

i) Referans mektubu veya aday hakkında bilgi alınabilecek akademik bir kişinin iletişim bilgileri

 

Başvurusu kabul edilen adaylar 24 Şubat 2017 9:30’da “Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri kapsamında ilgili Anabilim Dallarında sınava alınacaktır.

 

Süreç aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

16-22 Şubat 2017       Başvuru  

24 Şubat 2017            Sınav (9:30 yazılı; 13:30 mülakat)

27 Şubat 2017            Sınav Sonuçlarının ilanı

28 Şubat 2017            Kesin kayıtlar

1 Mart 2017                Kesin kayıt yaptırmayan asılların yerine yedek adayların ilanı ve kesin kayıt

 

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından Doktora programlarına kayıtlı öğrencilere

verilecek burslara ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız.