Etkinlikler

...

Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü Toplantısı


 Çukurova’da AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi

 Sınai Mülkiyet Bilgi Günü 

 Toplantı Programı

 14:00-14:30     Açılış Konuşmaları

 14:30-14:45 7 No’lu Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı ve Fasıl Kapsamında
 Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Yürütülen Çalışmalar 
 (Avrupa Birliği Bakanlığı)

 14:45-15:00     Çay/Kahve Arası

 15:00-16:00     Türkiye’de Sınai Mülkiyet Hakları Koruması
 (Türk Patent ve Marka Kurumu)

 16:00-16:45     Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından 
 Sınai Mülkiyet Haklarına Yönelik Sağlanan Destekler 
 (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

 16:45-17:15     Soru-Cevap ve Kapanış