Etkinlikler

...

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Bilgilendirme Toplantısı

 Kalkınma Bakanlığı 2017 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Usul ve Esasları yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Adana ve Mersin illeri de program kapsamına alınmış olup Üniversitelerimiz de uygun başvuru sahibi niteliği taşımaktadır. Program kapsamında proje ön başvuruları Çukurova Kalkınma Ajansına yapılacak olup son başvuru tarihi 22 Mayıs 2017 Pazartesi Saat 17:00’dir. Program içeriği ve desteğin mahiyeti hususlarında Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından 11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 10:00’da Akif Kansu Toplantı Salonunda detaylı bilgilendirme yapacaklardır.  

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü

Usul ve esaslar, proje bilgi formu ve bilgilendirme sunumuna aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir.

http://www.cka.org.tr/main.aspx?id=405