Duyurular

...

Ç.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2. Aşama Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Detaylı Bilgi : http://gsf.cu.edu.tr/tr/Belgeler/Seramik%20%C3%96YS%202.%20A%C5%9Fama%20S%C4%B1nav%C4%B1na%20Girmeye%20Hak%20Kazanan%20Adaylar%C4%B1n%20listesi.pdf