Duyurular

...

Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık Programı - İç Genelge 2

Detaylı Bilgi : http://sgdb.cu.edu.tr/tr/Belgeler/PlanProgramveRaporlar/sphazirlik/2019-2023/spicgenelge2.pdf