Duyurular

...

Ç.Ü. 100/2000 YÖK Doktora Bursları Programı Kapsamında Bursiyer Doktora Öğrencileri Alınacaktır.


2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE

100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARI KAPSAMINDA ALINACAK

DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

ENSTİTÜ

PROGRAM

ALAN KODU

BURS ALAN ADI

KONTENJAN

Fen Bilimleri

Gıda Mühendisliği Doktora

01.04.01.

Sürdürülebilir, Etkin Tarım

6

Fen Bilimleri

Kimya Doktora

01.06.03.

Enerji Depolama ve Enerji Malzemeleri

10

Fen Bilimleri

Kimya Doktora

01.06.01.

Hidrojen ve Yakıt Pilleri

2

Fen Bilimleri

Fizik Doktora

01.09.01.

Mikro ve Nanoteknoloji

5

Fen Bilimleri

Makine Mühendisliği Doktora

01.02.01.

Hava ve Uzay Araçları Tasarımı

5

Fen Bilimleri

Makine Mühendisliği Doktora

01.06.04.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)

5

Sağlık Bilimleri

Mikrobiyoloji Doktora

02.01.03.

Hastane Enfeksiyonlarını Önleme

7

Sağlık Bilimleri

Biyokimya Doktora

02.02.02.

Moleküler Onkoloji

5

Sosyal Bilimler

Eğitim Bilimleri Doktora

03.03.05.

Aile Psikolojisi

3

Sosyal Bilimler

İktisat Doktora

03.03.12.

Yoksulluk Çalışmaları

5

 

2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında yukarıda belirtilen Enstitülerin doktora programlarına, ilgili alanlarda çalışma yapmak üzere, bursiyer doktora öğrencileri alınacaktır. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 

1) T.C. vatandaşı olmak.

2) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

3) Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin belirlediği başvuru ve ilgili programın kabul şartlarını taşıyor olmak.

Gıda Mühendisliği Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Kimya Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Fizik Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Makine Mühendisliği Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Mikrobiyoloji Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Biyokimya Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Eğitim Bilimleri Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

İktisat Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

           

4) Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).

5) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

Şartları taşıyan öğrenciler başvurularını, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2017 tarihlerinde Üniversitemizin ilgili Enstitüsüne yapacaktır. Başvuruda istenen belgeler:

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a) Aday tarafından doldurulacak başvuru formu

Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız

Sosyal Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği.

c) Lisans ve Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulunca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir).

d) Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

e) Halen tez aşamasına geçmeyen doktora öğrencileri için, 6111 sayılı yasada öngörülen azami süre sınırları içinde olduğunu gösteren detaylı öğrenci belgesi,

f) 2 adet fotoğraf,

g) ALES veya TUS belgesi,

h) KPDS/ÜDS/YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer yabancı dil sınavlarının birinden alınan  dil sınavı belgesi,

i) Referans mektubu veya aday hakkında bilgi alınabilecek akademik bir kişinin iletişim bilgileri

 

Başvurusu kabul edilen adaylar 16 Ağustos 2017 9:30’da “Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri kapsamında ilgili Anabilim Dallarında sınava alınacaktır.

 

Süreç aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

26 Temmuz-11 Ağustos 2017             Başvuru  

16 Ağustos 2017                                Sınav (9:30 yazılı; 13:30 mülakat)

21 Ağustos 2017                                Sınav Sonuçlarının ilanı

22-25 Ağustos 2017                           Kesin kayıtlar

28 Ağustos 2017                                Kesin kayıt yaptırmayan asılların yerine yedek adayların ilanı

29 Ağustos – 06 Eylül 2017                Yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kaydı

  

Yükseköğretim Kurulu tarafından Doktora programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız