Duyurular

...

Ç.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Ait Anaokulu Müdürlüğünde Çalışmak Üzere Alınacak Olan Anaokulu Öğretmeni İçin Yapılan Sözlü Sınav Sonucu


  Üniversitemiz  "Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınacak
9  adet  öğretmen alımı için 21.07.2017 tarihinde yapılan sözlü mülakat sınavı sonucu belirlenen 5 asil, 5 yedek aday listesi ekte  gönderilmiş
olup  listedeki  adaylar  için  istenen  belgeler aşağıya çıkarılmıştır. Belgelerin 18.08.2017  tarihine kadar Rektörlüğümüz Sağlık Kültür  ve  Spor Daire  Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. (Ek)

1. Kimlik Belgesi Aslı
2. Öğrenim Belgesi Aslı
3. Sağlık Raporu
4. Adli Sicil Kaydı
5. 2 Fotoğraf
6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği