Duyurular

...

Ç.Ü. Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

Detaylı Bilgi : http://arsiv.cu.edu.tr//tr/haberduyuru/YatayGecisYonergesi-08Agustos2017Senato.pdf