Duyurular

...

Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Canlı Model Alım İlanı


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

CANLI MODEL ALIM İLANI (4/C)

 

 

    657sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca eğitim öğretim faaliyetlerinde canlı modellik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla canlı model hizmet ihtiyacı ile ilgili Fakültemiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne tahsis edilen bir (1) adet canlı model kadrosu için oluşturulan şartlar ile sınav ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

ARANAN ŞARTLAR

 

 1. Sanat atölyeleri ortamında uzun süre ve hareketsiz durmaya engel olacak herhangi bir rahatsızlığın ve engelin bulunmaması,
 2. En az lise mezunu olmak,
 3. T.C. vatandaşı olmak,
 4. 40 yaşını geçmemiş olmak,
 5. Kamu haklarından mahrum olmamak,
 6. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istiklal kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
 7. Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olması,
 8. 657 sayılı Kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 1. Başvuru Formu (Başvuru şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.)
 2. 2 Adet Fotoğraf
 3. Diploma Örneği
 4. Nüfus Cüzdan Örneği
 5. Sağlık Kurulu Raporu
 6. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi
 7. Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş olmadığına ilişkin belge
 8. Sabıka Kaydı
 9. Başvurular 23,24,25.08.2017 tarihlerinde yapılacaktır.

 

 

SEÇMELERİN YAPILACAĞI TARİH,SAAT VE YER

 

 

Tarih: 05.09.2017                             Saat:  11.00                       

 

Yer:  Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Toplantı Salonu

Başvurular Eğitim Fakültesi Dekanlığı Evrak Kayıt Bürosuna yapılacaktır.