Duyurular

...

Ç.Ü. Tıp Fakültesi Uzman Kadroları Giriş Sınavı Sonucu

 

 

                                                                                                                      25.08.2017

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ UZMAN KADROLARI GİRİŞ SINAVI SONUCU

 

 

   Fakültemizin Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı için ilan edilen, Uzman kadrolarına başvuranların 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354, 04.03.2014 tarih ve 28931, 24.01.2015 tarih ve 29246 ile 14.03.2016 tarih ve 29653     Sayılı Resmi Gazetelerde bazı maddeleri değiştirilen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde anılan yönetmeliğin 11. maddesine göre 24.08.2017 tarihinde giriş sınavı, 12.maddesine göre değerlendirmesi yapılarak sınav sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                 

ANABİLİM

DALI

BAŞVURANIN

ADI SOYADI

ALES PUANI

(% 30)

YABANCI DİL PUANI

(%10)

(100 üz.)

LİSANS MEZUNİYET PUANI

(%30)

GİRİŞ SINAV NOTU

(%30)


DEĞERLENDİRME PUANI

SINAV SONUCU

Radyasyon Onkolojisi

Ahmet Kürşat Özkan

21.12

6,75

22,02

27

76,89

BAŞARILI