Duyurular

...

Ç.Ü. 2017-2018 Güz Dönemi Güzel Sanatlar Fakültesi Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Komisyon Tutanağı

Detaylı Bilgi : http://gsf.cu.edu.tr/tr/Belgeler/2017%20-%202018%20merkezi%20yerle%C5%9Ftirme%20puan%C4%B1na%20g%C3%B6re%20yatay%20ge%C3%A7i%C5%9F%20komisyon%20tutana%C4%9F%C4%B1.pdf