Duyurular

...

Ç.Ü. Bilirkişi Temel Eğitimi Hakkında Duyuru

BİLİRKİŞİ TEMEL EĞİTİMİ HAKKINDA DUYURU!

 

Bilindiği üzere, 3 Kasım 2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24 Kasım 2016 ve 29898 sayılı Resmî Gazete'de, Bilirkişilik Yönetmeliği de 3 Ağustos 2017 tarihli ve 30143 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun kapsamında bilirkişi listelerine kaydolmak için “Bilirkişi Temel Eğitimi”nin tamamlanıp katılım belgesinin alınması zorunludur.

Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesi uyarınca derslere devam zorunludur. Öte yandan aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinde Bilirkişi olarak başvuracakların şartları yer almaktadır. Katılımcı bu şartları sağladığı takdirde başvuruda bulunacaktır. Katılımcı bu şartları sağlayıp sağlamadığının kendi sorumluluğunda olduğunu bilir.  Eğitimin 14 Ekim 2017 Cumartesi  ve devamında her hafta sonu başlaması öngörülmekte olup, iki hafta içinde tamamlanması planlanmıştır. Eğitim toplam 24 saat olup iki hafta sonu günde 6’şar saat olarak planlanmaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ile bilirkişilik temel eğitimi kayıt formu ektedir. Eğitime katılmak isteyenler ekteki dilekçeyi ve formu doldurarak, 14 Ekim 2017 ve daha sonra her hafta sonu Cumartesi günü başlayacak olan programlara katılmak isteyenler, en geç programın başlamasından önceki Cuma gününe kadar taranmış pdf formatında ddemirboga@cu.edu.tr e-mail adresine göndermeleri en geç ders başlangıç gününde fiziki ve ıslak imzalı halini Hukuk Fakültesine teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

  1. Bilirkişilik temel eğitimi kayıt formu
  2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  3. Eğitim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu (Eğitimi ücreti 750,00 TL (KDV Dâhil) olup, Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-Hukuk Fakültesi’nin Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi’ndeki (IBAN NO: TR87 0001 0016 9025 5940 2050 09) nolu hesabına yatırılacaktır. Adayların TC Kimlik numaralarıyla işlem yapmaları, EFT ödemelerinde alıcı adı kısmında "Hukuk Fakültesi-Bilirkişi Temel Eğitimi" yazması gerekmektedir.)

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

1- Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Demirboğa (Program Koordinatörü)

    Tel: 0322 338 60 73 Dahili 138

    E-Mail: ddemirboga@cu.edu.tr

2- Arzu Altunbaş

    Tel: 0322 338 60 73 Dahili 134

Adres:

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gültepe Mah. Balcalı Kampüsü

Posta Kodu:0150 Sarıçam/AdanaBİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KAYIT FORMU

BİLİRKİŞİ TEMEL EĞİTİMİNİ BAŞVURU DİLEKÇESİ