Etkinlikler

...

Çukurova Üniversitesi 2018 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Seminer Programı

     ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SEMİNER PROGRAMI

Tarih/Yer

Seminer Konusu

Sunan

11 Ocak 2018

Akif KANSU

Ofis-Masa Başı Çalışmalarında İSG Uygulamaları

Prof. Dr. A. Mahmut KILIÇ

Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü

25 Ocak 2018

Akif KANSU

Mesleki Göz Sağlığı ve Korunma

Yrd. Doç. Dr. İ. İnan HARBİYELİ

Göz Hastalıkları AD.

08 Şubat 2018

Akif KANSU

Yangın ve Tahliye

İSG Uzmanı Fatih ZENGİN

Ç.Ü. İSGB Sorumlusu

22 Şubat 2018

Akif KANSU

Gıda Güvenliğinde Doğru Bilinen Yanlışlar

Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA

Ziraat Fak. Gıda Müh. Bölümü

08 Mart 2018

Akif KANSU

Çalışma Hayatı ve Kadın

Doç. Dr. Zeki OKUR

Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku AD.

22 Mart 2018

Akif KANSU

Mesleki Göz Sağlığı ve Korunma

Yrd. Doç. Dr. İ. İnan HARBİYELİ

Göz Hastalıkları AD.

05 Nisan 2018

Akif KANSU

Meslek Hastalıkları ve Korunma

Prof. Dr. Ferdi TANIR

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

19 Nisan 2018

Akif KANSU

Mesleki İşitme Kayıplarından Korunma

Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMiR

Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz AD.

03 Mayıs 2018

Akif KANSU

İSG Alanında Haklar ve Mesleki Sorumluluklar

Doç. Dr. Zeki OKUR

Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku AD.

17 Mayıs 2018

Akif KANSU

Mesleki Akciğer Hastalıkları ve Korunma

Doç. Dr. Sedat KULECİ

Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD.

13 Eylül 2018

Hipokrat

Çalışma Hayatı ve Kadın

Doç. Dr. Zeki OKUR

Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku AD.

27 Eylül 2018

Akif KANSU

İş Kazalarından Korunma

Prof. Dr. Ali BAYAT

Ziraat Fak. Tarım Mak. ve Tek. Müh. Bölümü

11 Ekim 2018

Akif KANSU

Mesleki Kas-İskelet Hastalıkları ve Korunma

Prof. Dr. Rengin GÜZEL

Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Reht. AD.

25 Ekim 2018

Akif KANSU

İş Yeri Ortam Koşulları ve İş Güvenliği

Doç. Dr. Emel C. SABIR

Mühendislik Fakültesi Tekstil Müh. Bölümü

08 Kasım 2018

Hipokrat

İSG Alanında Haklar ve Mesleki Sorumluluklar

Doç. Dr. Zeki OKUR

Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku AD.

22 Kasım 2018

Akif KANSU

Mesleki Nörolojik Hastalıklar ve Korunma

Doç. Dr. Ahmet EVLİCE

Tıp Fakültesi Nöroloji AD.

06 Aralık 2018

Akif KANSU

Gıda Güvenliğinde Doğru Bilinen Yanlışlar

Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA

Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

20 Aralık 2018

Hipokrat

Mesleki Nörolojik Hastalıklar ve Korunma

Doç. Dr. Ahmet EVLİCE

Tıp Fakültesi Nöroloji AD.

 

NOT: Seminerler Çukurova Üniversitesi Akif KANSU veya Balcalı Hastanesi HİPOKRAT

          toplantı salonlarında Saat:12.30-13.10 arasında yapılacaktır.