Duyurular

...

AB Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2013 Genel Teklif Çağrısı


AB Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2013 Genel Teklif Çağrısı

Hibe başvuru imkanlarını belirten Genel Teklif Çağrısı�nahttp://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm linkinden ulaşılabilir.
Başvurulara dair son tarihler aşağıdaki gibidir;

Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği 3 Aralık 2012
Comenius ve Grundtvig Hizmet-içi Eğitimİlk başvuru: 16 Ocak 2013İkinci başvuru: 30 Nisan 2013Üçüncü başvuru: 17 Eylül 2013
Comenius Asistanlığı 31 Ocak 2013
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci,Grundtvig: Çoktaraflı projeler, Ağ projeleri ve Destek Faaliyetleri31 Ocak 2013
Leonardo da Vinci: Yenilik transferi için çok taraflı projeler 31 Ocak 2013
Leonardo da Vinci: Hareketlilik ve Erasmus: Yoğun Dil kursları1 Şubat 2013
Jean Monnet Programı15 Şubat 2013
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig:Ortaklıklar;Comenius: Comenius Bölgesel Ortaklıkları;Grundtvig: Çalıştay21 Şubat 2013
Erasmus: Yoğun Programlar (IP),Öğrenci, Öğrenim ve Yerleştirme Hareketliliği vePersonel Hareketliliği8 Mart 2013
Grundtvig: Asistanlık, Yetişkin Gönüllü Çalışmaları28 Mart 2013
Ortak Konulu Program: Çalışma Ziyaretleriİlk başvuru: 28 Mart 2013İkinci başvuru: 15 Ekim 2013
Ortak Konulu Program: Diğer Bütün Faaliyetler28 Şubat 2013


Başvuru yapılması düşünülen alt faaliyete ilişkin olarak yayınlanacak olan Hayatboyu Öğrenme 2013 Ulusal Teklif Çağrısı için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) internet sayfasının düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.Dr. Songül AynalDış İlişkiler AB ve Uluslararası Proje Birim Başkanı