Duyurular

...

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ön Değerlendirme Tutanakları


 -Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

 -Toprak Bilimi ve Besleme Anabilim Dalı

 -Bitki Koruma Anabilim Dalı

 -Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı

 -Zootekni Anabilim Dalı

 -Tarla Bitkileri Anabilim Dalı