Duyurular

...

Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Koşullar, Kontenjan ve Takvim

Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Kontenjan ve Takvim

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

Başvuru Koşulları
1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
3- Üniversitemiz ön lisans ve lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır. Bu koşulu sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece genel not ortalaması 100 üzerinden 70 olan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
4- Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.
5- Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya Yabancı Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından Normal veya İkinci Öğretime geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları kurumun İkinci Öğretim ücretini ödemek zorundadırlar.
6- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Ekonometri (İngilizce) bölümleri ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Makine Mühendisliği (İngilizce), Otomotiv Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümlerine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, ayrıldıkları kurumdan İngilizce muafiyet sınavını başarmış olmaları veya üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programından muaf olmak kriterleri olan TOEFL (Kalem kağıt) 510, TOEFL kompozisyon (TWE) 3,5, TOEFL (bilgisayar) 130, IBT-64, KPDS 60, ÜDS 60, IELTS 5,5, FCE C puan türlerinden birisine sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler
1- Başvuru dilekçesi
2- Not Belgesi aslı (öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve bu derslerden aldığı notlarını, genel akademik not ortalamasını, kredi saatini ve not değerlendirme sistemini gösteren belge)
3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.
4- ÖSS veya ÖSYS Sınav Sonuç belgesinin internet çıktısı.

Başvuru Tarihi ve Yeri
- Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için 26 Temmuz 2013 , diğer Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı için 23 Ağustos 2013 tarihine kadardır.
- Başvurular, Tıp Fakültesi için Tıp Fakültesi Dekanlığına, Diş Hekimliği için Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu için Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğüne, Adana, Ceyhan, Ceyhan Sağlık Hizmetleri, İmamoğlu,Karaisalı, Kozan, Yumurtalık, Pozantı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları için Yüksekokul Müdürlüklerine
- Eğitim, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler,İletişim Fakültesi, Hukuk, Mühendislik Mimarlık, Su Ürünleri, Ziraat, Adana Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için Çukurova Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sarıçam/ADANA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yatay Geçiş Kontenjanları
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi