Duyurular

...

Engelli İşçi Sınav Sonucu

Engelli İşçi Sınav Sonucları -

15 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 14:00 de Rektörlük Binasında yapılan 2 Engelli işçi mülakatında belirlenen asıl ve yedek işçilerin isimleri aşağıya çıkarılmıştır.

Asıl :
Yavuz Güven
Soner Özkozanoğlu

Yedek :
İbrahim Kızılay

15 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 14.00 de Rektörlük Binasında yapılan 1 Engelli işçi mülakatında belirlenen asıl ve yedek işçilerin isimleri aşağıya çıkarılmıştır.

Asıl :
Salih Özcan

Yedek :
Nesrin Ünlü