Duyurular

...

Mevlana 2018-2019 Akademik Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Çağrısı

Mevlana 2018-2019 Akademik Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Çağrısı 26.02.2018 Tarihinde Açılmıştır.

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilmesi planlanan proje başvurularının,26 Şubat 2018 – 09 Nisan 2018tarihleri arasında proje yürütücülerinin kendi şifreleriyle https://www.yoksis.yok.gov.tr internet adresi üzerinden girişlerinin yapılması gerekmektedir.

Sistem üzerinden girişleri eksiksiz yapılan Proje Önerisi Başvuru Form çıktıları, Dış İlişkiler Birimi Mevlana Koordinatörlüğüne en geç10 Nisan 2018tarihine kadar teslim edilecektir. Teslim alınan Proje Önerisi Başvuru Formları, Koordinatörlüğümüzce Rektör imzalı üst yazı ekinde YÖK Başkanlığına gönderilecektir.

ÖNEMLİ: Proje Önerisi Başvuru Form çıktısı alınarak Koordinatörlüğümüze iletilmeyen proje başvuruları, YÖK tarafından kabul edilmemektedir.

Proje Başvurularınız, yalnızca Üniversitemizin protokol imzaladığı yurtdışı yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilebilir.Protokolümüz bulunan yurtdışı yükseköğretim kurumları ve kontenjanları için tıklayınız.

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı alanları için tıklayınız.

Proje hazırlanırken aşağıda yer alan hususların dikkate alınması gerekmektedir:

- Proje ekibinde en az bir öğrenci değişimi olmalıdır.

- Proje ekibinde lisansüstü öğrenci olup aynı zamanda öğretim elemanı kadrosunda görev yapıyor olanlar, projede öğrenci olarak yer alabilir.

- Proje önerilerinde proje süreleri, minimum 6 (altı) ay olmalıdır.

- Proje yürütücüsü olarak sisteme giriş yapan öğretim elemanları, (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, okutman vb.) en az Doktora derecesine sahip olmalıdır.

Öğrenci ve öğretim elemanlarına yapılacak ödemelere ilişkin detaylı bilgileri içeren 2018-2019 Akademik Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Takvimi ve Kriterleri YÖK duyurusu için tıklayınız.

15 Aralık 2017 Tarihinde düzenlenen “Mevlana Değişim Programı ve Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Toplantısı” sunuları için tıklayınız.