Duyurular

...

Taşerondan Kadroya Geçiş Sınav Sonuç Kesin Listesi ve Başvuru Evrakları

Ç.Ü. Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişte Hak Sahiplerinin Kesin Sınav Sonuç Listesi

 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları devam etmektedir. Bu nedenle; sınavda başarılı olup atamaya hak kazananlar ile kadroya atanıp işe başlayanlardan; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğu değerlendirilenler, kadroya geçirilmez, geçirilmiş olanların ise iş sözleşmeleri ilgili mevzuatı uyarınca fesih edilir.

 

Sınavda başarılı olanlar aşağıda gösterilen belgeleri 26/03/2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar; çalıştığı birimlerine eksiksiz olarak elden teslim edeceklerdir. Eksik belge (yetişmemesi durumunda banka hesap numarası hariç) verenlerin kadroya geçişleri hakkında ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılacaktır.

İlanen Tebliğ Olunur.

 

KADROYA GEÇİŞTE İSTENİLECEK BELGELER

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- Sulh Sözleşmesi Örneği- Örnek 4

3-Mahkemeye Sunulacak Örnek 2- Feragat Dilekçesi Örneği (Yalnızca yerel mahkemelerde devam eden, ya da Yargıtay veya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde görülen davaları olanlar tarafından verilecektir)

4- İcra Müdürlüğüne Sunulacak Örnek-3 Feragat Dilekçesi Örneği ya da İcra Müdürlüğünden alınacak icra dosyasının infaz olduğuna dair belge (Yalnızca İdare aleyhinde icra takibinde bulunanlardan istenecektir)

5- Asgari Geçim İndirimine Esas Aile Durumu Bildirim Formu

6- Mal Bildirimi Formu

7- E-Devletten alınan ikametgâha ilişkin belge

8- İş Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesinde açılmış maaş IBAN Hesabını gösterir belge fotokopisi

9- En son mezun olduğu okulun diploması ve eğer varsa sahip olunan sertifikalar

10- İŞKUR’da iş arama durumunun AKTİF olduğunu gösterir, İŞKUR web sitesinden alınan internet çıktısı

11-Sağlık Raporu (İlan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde)

* Belgeleri tamamlayanlar çalıştıkları birimlerden temin edecekleri “Bireysel İş Sözleşmelerini” imzalayacaklardır.