Duyurular

...

Ç.Ü. 2018 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Duyurusu ve Başvuru Dilekçesi


 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına ilişkin Merkezi Sınav Kurulu Kararı (sınava başvurular ilan tarihinden itibaren 30.04.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.)

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlarda sınavlara başvurabilecektir.

Sınavlara başvuruda bulunan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. ve 68. maddelerindeki şartları taşıması gerekmektedir.

Başvuru tarihinin son günü itibari ile aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı kadrolardan sadece biri için  başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadro için birim ve derece belirtilmez.

İlan edilen Kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamaz.

Sınavlara ilişkin diğer bilgiler Merkezi Sınav Kurulu Kararında belirtilmektedir.

Yazılı Sınavlara ilişkin başvurular bir dilekçe ile Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde teslim edecektir.
2018 Görevde Yükselme ve-veya Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Dilekçesi

Konu Başlıkları ve Sınav yapılacak kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

 2018 Görevde Yükselme Konu Başlıkları

 2018-YÖK Merkezi Yazılı Sınav Sistemi Çukurova Üniversitesi Görevde Yükselme Sınavı

 2018-YÖK Merkezi Yazılı Sınav Sistemi Çukurova Üniversitesi Unvan Değişikliği Sınavı

 2018 Görevde Yükselme Sınav Kurulu Kararı