Etkinlikler

...

I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu

                                                               I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu

19-21 Eylül 2018, Bişkek, KIRGIZİSTAN

 

İnsan her yerde ve her zaman hayatını idame ettirme çabasının yanında içinde yaşadığı evreni anlamaya ve anlamlandırmaya da çalışmıştır. Bu çabanın tezahürleri sanat, felsefe ve bilim olarak kadim zamanlardan beri süre gelmektedir. İçinde yaşadığı evrende, varlığı ve varoluşu bütünlüklü şekilde anlamaya çalışan insanoğlu yüzyıllardan beri bazen mitoloji, bazen sanat-edebiyat, bazen dini düşünce, bazen felsefe şeklinde arayışlarını sürdürüp bugünlere getirmiştir.

Arayışlar, aradaki benzerliğe karşın, farklı kültür ve coğrafyalarda farklı biçimler de almıştır. İnsan hayatını sürdürebilmek için nasıl ki hazır bulduğu ve sonradan kendi ürettiği gereçlerle bir yaşantı düzeni oluşturmuş ise aynı şekilde varlığı ve varoluşu anlama ve ifade etmede de sözlü gelenekten felsefeye farklı ifade biçimleri geliştirmiştir.

Bu düşüncelerle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Türk halklarının insan, Tanrı, evren muamması karşısındaki yaklaşımlarını konuşmak ve tartışmak amacıyla I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu’nu düzenleyecektir. Yeryüzünün farklı yerlerinde yaşayan Türk halklarının kültürel mirasını sözlü gelenekten yazılı eserlere varıncaya değin gözden geçirerek felsefi motifleri gün yüzüne çıkarmak ve farklı bakış açılarıyla onların yeniden üretilmesine katkı sağlamak, sempozyumun öncelikli amacıdır. Felsefecilerimizin bir araya gelerek tarih, kültür ve medeniyet dünyamızın kaynakları, imkanları ve sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelerine, bu konuda bir dil ve literatür oluşturmalarında da vesile olacak I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu’nun felsefenin güncel konularıyla da zenginleştirerek her yıl farklı bir ülkede yapılması ve geleneksel hale gelmesi, en büyük temennimizdir.

 

Konular:

Türk Halklarının:

-Varlık Anlayışı

-Zaman ve Mekân Anlayışı

-Tarih Anlayışı

-Değer ve Ahlâk Anlayışı

-Bilgi ve Hikmet Anlayışı

-Bilim Anlayışı

-Eğitim Anlayışı

-Yönetim ve Adalet Anlayışı

-Sanat ve Güzellik Anlayışı

-Kültür ve Medeniyet Anlayışı

-Dil ve Gerçeklik Anlayışı

-Kimlik ve Aidiyet Anlayışı

-Din Anlayışı

-Doğu ve Batı İlişkileri

-Türk Düşünürlerinin Dünya Felsefi Mirasına Katkıları

 

Önemli Tarihler

 • Özet Gönderme Son Tarihi: 15.05.2018
 • Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 4.06.2018
 • Bildiri Metnini Gönderme: 20.08.2018
 • Bildiri özetleri ve metinleri tefm2018@gmail.com adresine gönderilmelidir.
 • Sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyum süresince öğle, akşam yemekleri, çay ve kahve masrafları Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve organizasyon tarafından karşılanacaktır. Sempozyum sonrası isteğe bağlı gezi programı düzenlenecektir. Yol ve konaklama masrafları katılımcının kendisine aittir.

  Sempozyum Mekanı:

 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cengiz Aytmatov Kampüsü, Bişkek/Kırgızistan

  Sempozyum Dili:

 • Kırgızca, Türkçe, Rusça, İngilizce

   

  Özet

 • Özet ve bildiri başlığı hem bildiri sunulacak dilde hem de İngilizce olmalıdır.
 • Başlık en fazla 10 kelimeden oluşmalıdır.
 • Özetler 400-500 kelime aralığında bildirinin içerik ve amacını beyan edecek şekilde düzenlenmelidir.
 • Özetlerde anahtar kelimeler (keywords) yer almalıdır.
 • Hakem tarafından kabul edilen bildiriler, uluslararası indeksler tarafından taranan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanacaktır.
 • Makaleler arasından seçilecek 30 bildiri kitap haline getirilecektir.
 • Söz konusu dergi ve bildiri kitabında yayımlanmak üzere kabul edilecek bildirilerin hakem değerlendirmesi bildiri tam metni üzerinden yapılacaktır.

 

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri yazımında aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır:

 • Bildiriler Times New Roman formatında yazılmalıdır.
 • İlk sayfada makale başlığı, yazar/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum veya üniversite adı, tam posta adresi, telefon numarası, yazarın/yazarların e-mail adresi belirtilmelidir.
 • Makale başlığı 14 punto büyüklüğünde, büyük harflerle ortada yazılmalıdır.
 • Yazar/Yazarların isim soyadı bildiri başlığının altında sağa hizalı, yazar/yazarların unvanı, bağlı olduğu üniversite veya kurumun adıise, 10 punto büyüklüğünde dipnottayer almalıdır.
 • Metin A4 boyutunda, MS Word programında, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
 • Sayfa kenar boşluğu ayarı;sol ve sağ 3 cm,üst ve alt 4 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Referanslarda ve kaynaklarda APA (American Psychological Association) standartı temel alınmalıdır. Metin içerisinde mesela: (Aristotle, 2006:50) şeklinde yazılmalıdır.

Dergileri kullanmada:

Kelsey, S. (2003), “Aristotle’s Definition of Nature”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 25: 59-87.

Kitapları kullanmada:

Aristotle. (2006), Metaphysics, trans.  S. Makin, Oxford: Clarendon Press.


 

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Cıldız URMANBETOVA, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Rüştü YEŞİL, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Dr. Abdiraşit BABATAEV, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Dr. Kishimjan ESHENKULOVA, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

 

ONUR KURULU

Prof. Dr. Sabahattin BALCI, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Asılbek KULMURZAEV, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Selçuk COŞKUN, Bayburt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Necmettin TOZLU, Bayburt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Anvar MOKEEV, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Askarbek BEKBOEV, İstihdam ve Sosyal İlişkiler Akademisi, Kırgızistan

Prof. Dr. Aydın TOPALOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayhan BIÇAK, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bekir KARLIĞA, Yalova Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Celal TÜRER, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cıldız URMANBETOVA, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Çolpon ALİEVA, Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili, Türkiye

Prof. Dr. Gaziz TELEBAEV, Elbassy-Kazakistan Birinci Cumhurbaşkanı Kütüphanesi, Kazakistan

Prof. Dr. Gulzhikhan NURYSHEVA, Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. H. Nejdet ERTUĞ, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hakan POYRAZ, Mimar Sinan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hüseyin Öğüt, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Hüseyin Suphi ERDEM, İnönü Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim KALIN, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Türkiye

Prof. Dr. İrfan MORİNA, Priştine Üniversitesi, Kosova

Prof. Dr. John WALBRIDGE, Indiana University, ABD

Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kemal POLAT, Amasya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Layli ÜKÜBAEVA, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Lindita Xhanari LATİFİ, Tiran Üniversitesi, Arnavutluk

Prof. Dr. Maametayıp CUMAGULOV, Kırgızistan Millî Bilimler Akademisi, Kırgızistan

Prof. Dr. Mahmut KAYA, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet ÖNAL, İnönü Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Sait REÇBER, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Milay KÖKTÜRK, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Necmettin TOZLU, Bayburt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nur SARALAEV, Kırgızistan Millî Bilimler Akademisi, Kırgızistan

Prof. Dr. Osmon TOGUZAKOV, Kırgızistan Millî Bilimler Akademisi, Kırgızistan

Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Richard C. TAYLOR, Marquette University, ABD

Prof. Dr. Selahaddin HALİLOV, Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi, Azerbaycan

Prof. Dr. Sema ÖNAL, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Şahin FİLİZ, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Teoman DURALI, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Turan KOÇ, Sebahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Doç. Dr. Ergin JABLE, Priştine Üniversietsi, Kosova

Doç. Dr. Fatih ÖZGÖKMAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. İbrahim BOR, Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ömer BOZKURT, Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Yard. Doç. Dr. Ahmet YAYLA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Yard. Doç. Dr. Anar GAFAROV, Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi, Azerbaycan

Yard. Doç. Dr. Hakan ÇOŞAR, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye

Yard. Doç. Dr. Kazım YILDIRIM, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜNAY, Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Yard. Doç. Dr. Osman Murat DENİZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Yard. Doç. Dr. Tufan ÇÖTOK, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Dr. Abdiraşit BABATAEV, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Dr. Kishimjan ESHENKULOVA, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Dr. Savetbek ABDRASULOV, Kırgız Devlet Hukuk Akademisi, Kırgızistan