Duyurular

...

Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Kontenjanları

2018–2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ALINACAK

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

 ANABİLİM DALLARI

KONTENJANLAR

 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

AÇIKLAMA

 

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

 

ANATOMİ

4

-

-

-

-

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

5

-

-

-

-

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI SPOR BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

-

-

5

-

-

 

BİYOFİZİK

4

3

5

3

-

 

BİYOİSTATİSTİK

6

-

4

-

Yüksek Lisans için İstatistik veya Tıp Mezunu; ya da

80 ve üstü sayısal ALES puanlı

diğer alanlar.

Doktora için Biyoistatistik Anabilim Dalında YL yapmış olmak

 

HEMŞİRELİK

10

-

3

-

-

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

5

-

5

-

-

 

ÇOCUK SAĞ. VE HASTALIKLARI (Pediatrik Hematoloji)

3

-

-

-

-

 

FİZYOLOJİ

1

-

-

-

 

MEDİKAL FİZİK(Tezli)

3

-

-

-

Genel Not ortalaması 3.00 ALES en az 70. Yabancı dil notu en az 50, veya Medikal Fizik programında Tezsiz Yüksek Lisans yapmış olmak,

 

MEDİKAL FİZİK(Tezsiz)

8

-

-

-

 

PARAZİTOLOJİ

3*

-

-

-

-

 

TIBBİ BİYOKİMYA

4

2

3

-

-

 

TIBBİ BİYOLOJİ

5

3

3

-

-

 

TIBBİ FARMAKOLOJİ

4

-

4

-

YL için ALES ve yabancı dil puanının 65, Doktora için ALES ve Yabancı Dil puanının 70 şartı olması

 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

4

2

2

2

Tam gün devam şartı

 

TIP TARİHİ VE ETİK

4

-

7**

-

1 Doktora yatay geçiş kontenjanı

 

GENEL TOPLAM

70

10

41

5

126

 

* Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Koşulunu yerine getirdiği takdirde Yüksek Lisans programına öğrenci alınacaktır.

**Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Koşulunu yerine getirdiği takdirde Doktora programına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1) 2018–2019 Güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulunun 02.06.2007 tarihli yönetmelik değişikliğine göre ALES asgari 55 standart puanı veya Tıpta Uzmanlık sınavından en az 50 Temel Tıp puanı almış olanlar başvurabilirler.

a) Yüksek Lisans eğitimini    tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Doktora programlarına başvuran adaylarda ALES koşulu aranmaz.

b) Temel Tıp puanı; Temel Tıp Bilimleri I standart puanının 0,7; Klinik Tıp Bilimleri puanın 0,3 ile çarpılarak, toplanmasıyla elde edilir.

2)         a) Yüksek Lisans Programlarına  ÜDS, YÖKDİL veya YDS’dan en az 50 puan almış olanlar veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan  almış olanlar başvurabilirler.

b) Doktora Programlarına  ÜDS, YÖKDİL veya YDS’dan en az 55 puan almış olanlar veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan  almış olanlar başvurabilirler.

3) Sağlı Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylardan, ALES notunun en az 70, ÜDS/YDS puanının en az 50 ve mezuniyet not ortalamasının en az 3.00 olması şartı aranacaktır. Medikal Fizik programında Tezsiz Yüksek Lisans yapmış olanlarda başvurabilir.

4) Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının  başvuruları, 16 Temmuz – 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen ve internet üzerinden yapılacaktır.

5) Başvuru onaylandıktan sonra başvurunun kaydedildiğini bildiren bir mesaj ve başvuru numarası ekrana gelecektir. Başvurunun tamamlanmış olması için başvuru sırasında istenen belgelerin en geç 17 Ağustos 2018 tarihine kadar elden teslim edilmesi gerekir. Aksi halde başvuru geçerli olmayacaktır.

6) Yüksek Lisans/ Doktora giriş mülakat sınavları 4 Eylül 2018 tarihinde ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

7) Ç.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin  Madde–9 (4) bendi gereğince öğrencilerin devam koşullarını yerine getirmeleri zorunludur.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a) Aday tarafından doldurulacak başvuru formu (Enstitüden sağlanır).

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği.

c) Lisans ve Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu'nca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir).

d) Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

e) 2 adet fotoğraf

f) ALES veya TUS belgesi,

g) Pasaport ve ikametgâh (Uluslararası öğrenciler için)*

h) Öğrenim vizesi (Uluslar arası öğrenciler için)*

ı) ÜDS/YDS veya YÖKDİL gibi  dil sınavı belgesi,

j) Referans mektubu ve hakkında bilgi alınabilecek diğer 1 kişinin isim ve adresi

 

* Uluslararası Öğrenci başvuruları Uluslararası Öğrenci Ofisine yapılacaktır.