Duyurular

...

Üniversitemizi Dikey Geçiş Sınavı İle Yeni Kazanan Adayların Dikkatine

Üniversitemizi Dikey Geçiş Sınavı İle Yeni Kazanan Adayların Dikkatine
     
1- Önlisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı 
2- ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı 
3- Mezun olduğu Meslek Yüksekokuluna ait not durum belgesi ve ders içerikleri 
4- T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi) 
5- Öğrenci öğrenim ücreti makbuzu
6- 4 adet vesikalık fotoğraf
7- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı (1990 ve daha önce doğumlu adayların askerlik şubelerinden alacakları askerlik durum belgesi)

29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete�de yayımlanan "2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı" gereğince Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan adaylardan;

a) Birinci öğretime kayıt hakkı kazanan adaylardan, Katkı Payı alınmaz.
b) İkinci öğretime kayıt hakkı kazanan adaylardan, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki (II) Sayılı Cetveldeki Öğrenim Ücreti miktarının yarısı 1. taksit olarak alınır.

Adaylar öğrenim ücretlerini T.C. Kimlik numarasının ilk on hanesini bildirdikleri takdirde İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası�nın Türkiye genelindeki her hangi bir şubesinden 03.09.2012 tarihinden itibaren yatırabilirler.Kesin Kayıtlar 19.09.2012 tarihinde sona erecektir.

* Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Postayla kayıt yapılmaz.
** Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.