Etkinlikler

...

Çukurova Üniversitesi İç ve Dış Paydaş Toplantıları "Hep Birlikte En İyiye"

Üniversitemizin standartlarını yükseltme çalışmaları çerçevesinde, öğrencilerimize kazandırılan mesleki bilgi, beceri ve değerler konusunda öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin, mezunlarımızın ve dış paydaşlarımızın görüşlerinin alınması için “Hep Birlikte En İyiye” sloganıyla 16-18 Nisan 2019 tarihlerinde "Çukurova Üniversitesi İç ve Dış Paydaş Toplantıları” Üniversitemiz Kongre Merkezinde  yapılacaktır. 

TOPLANTI PROGRAMI

13:00 – 13:45

Açılış Konuşmaları

Açılış -Toplantı hakkında bilgi

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın konuşması

Kalite Komisyonu adına konuşma

Dış Paydaş Konuşmaları (Kurum Temsilcisi,

Mezun)

İç Paydaş Konuşmaları (Öğr. Üyesi,  Öğrenci)

14:00 - 16:00

Beyin Fırtınası ve Odak Grup Çalışması

Tanışma

A- Beyin fırtınası yönetimi ile program

değerlendirilmesi

Ara

B- Odak grup çalışması ile Üniversitemizin

değerlendirilmesi

C- Anket sorularının yanıtlanması

16:00 – 17:00

Toplantıya dair geri bildirim öneri ve dilekler

 

TOPLANTI İÇERİĞİ

 

Toplantıda odak grup ve beyin fırtınası yöntemi ile aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır.

 

1.   İlgili eğitim programından mezun olan öğrencilerin yeterlilikleri ne olmalıdır?

2.   Üniversitemiz hakkında sahip olduğunuz bilgi ve imaj nedir?

3.   Üniversitemizin temel değerleri neler olmalıdır?

4.   Üniversitemizin yürüttüğü faaliyetler / çalışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?

5.   Üniversitemiz, çalıştığınız kurumla hangi alanlarda işbirlikleri / ortak çalışmalar yürütebilir?