Duyurular

...

Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Sözlü Sınav Sonuç İlanı

 

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere; Ön lisans ve Lisans mezunu Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi alımı ile ilgili olarak, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 10:30 da Rektörlük binasında yapılan sözlü sınav neticesinde; asil ve yedek olarak belirlenen kişilerin isimleri aşağıya çıkarılmıştır.

Asil listede işe başlamayanlar olması durumunda yedek listeden kişiler sırayla çağırılacaktır.

Asil ve yedek listede isimleri yazılı kişilere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu ilan tebligat yerine geçecektir.

 

Engelli Ön Lisans mezunu (Büro İşçisi)

ASİL LİSTE                                                               

 

S.No                               Adı-Soyadı                                       

01                                Enes TUNCEL

02                                Malik ÖZCOŞKUN

 

YEDEK LİSTE 

S.No                                 Adı-Soyadı

01                                Hasan Hüseyin GÜN 

02                                Özge GÖREGEN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Engelli Ön Lisans mezunu(Büro İşçisi)

ASİL LİSTE                                                               

 

S.No                                  Adı-Soyadı                                      

01                                Hakan YAĞMURLU

02                                Bahar DAĞ

 

YEDEK LİSTE 

S.No                            Adı-Soyadı      

01                                Mine İSKAN  

02                                İsa AKBAŞ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Engelli Lisans mezunu(Büro İşçisi)

ASİL LİSTE                                                               

 

S.No                              Adı-Soyadı                                         

01                               Yaşar Ahmet KURTBEYOĞLU

02                                Serhat SATILMIŞ

 

 YEDEK LİSTE 

S.No                               Adı-Soyadı   

01                                Abdulkadir ÇALIKUŞU       

02                                Hürü Hilal YILDIRIM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eski Hükümlü Ön Lisans mezunu(Beden İşçisi)

 

ASİL LİSTE                                                               

 

S.No                             Adı-Soyadı                                          

01                             Abdurrahman GÖNÜL

 

Asil listede isimleri yazılı kişilerin aşağıda belirtilen evrakları hazırlayıp, 10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosuna başvurmaları gerekmektedir.

 

 

İSTENİLEN BELGELER: 

-          NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

-          FOTOĞRAF (2 ADET)

-          ADLİ SİCİL KAYDI (e-devlet çıktısı)

-          DİPLOMA ÖRNEĞİ

-          İKAMETGÂH (e-devlet çıktısı)

-          HASTANEDEN ALINAN TAM TEŞEKKÜLLÜ HEYET RAPORU

-          ENGELLİLİK RAPORU (Engelliler İçin)

-          HÜKÜMLÜLÜK BELGESİ( Eski Hükümlüler İçin)