Duyurular

...

Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı Yedek İlanı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere; Ortaöğretim mezunu 28(Yirmisekiz) Eski Hükümlü Sürekli İşçi alımı ile ilgili olarak;

Ortaöğretim mezunu 28 (Yirmisekiz) Eski Hükümlü Sürekli İşçilerden; Noter çekilişi ile asil listede isimleri belirlenen kişilerden 2 kişinin öngörülen niteliklere uygun olmaması nedeniyle yedek listeden 2. ve 3. yedek olarak belirlenen kişinin isimleri aşağıda açıklanmıştır.

Yedek Listeden isimleri belirlenen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu ilan tebligat yerine geçecektir.

  

Ortaöğretim mezunu Eski Hükümlü Sürekli İşçiler için;

YEDEK LİSTE

S.No                                        Adı-Soyadı

1                                             Levent DİLCİ

2                                             Ertuğrul Gazi TANRIVERDİ

 

NOT: YUKARIDA İSİMLERİ YAZILI OLAN YEDEK LİSTEDEKİ KİŞİLER, 13-19 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERLE BİRLİKTE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞÇİ VE SÖZLEŞMELİ BİRİMİNE BAŞVURMALARI GEREKMEKTE OLUP, İSTENİLEN BELGELERLE BİRLİKTE BELİRTİLEN TARİHLERDE BAŞVURU YAPMAYAN KİŞİLERİN YERİNE YEDEK LİSTEDEN SIRAYLA KİŞİLER ÇAĞIRILMAYA BAŞLANILACAKTIR.

 

YEDEK LİSTEDE İSİMLERİ BELİRTİLEN KİŞİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

-          NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

-          FOTOĞRAF (2 ADET)

-          ADLİ SİCİL KAYDI (e-devlet çıktısı)

-          DİPLOMA ÖRNEĞİ

-          İKAMETGÂH (e-devlet çıktısı)

-          HASTANEDEN ALINAN TAM TEŞEKKÜLLÜ HEYET RAPORU

-          HÜKÜMLÜLÜK BELGESİ (Eski Hükümlüler için)