Duyurular

...

Ç.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bünyesinde Meslek Mensubu Geçiş Dönemi Eğitim Programı (Bağımsız Denetçi Eğitimi) Başlamıştır.


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)  ve Üniversitemiz arasında 26/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin, Geçici 1 inci maddesi kapsamına giren Yeminli Mali Müşavir (YMM) ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM), bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmelerine yönelik 14/03/2013 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, eğitim programı, Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde,  5 Eylül Perşembe günü Akif Kansu Konferans salonunda başlamıştır. 

Eğitim programı, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerimiz Prof.Dr. Turgut Çürük ve Y.Doç.Dr. Jale Sağlar tarafından yürütülmektedir. 

Eğitim programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye, merkezimiz web sayfasından ulaşılabilir. http://sem.cu.edu.tr/