2021-2022 Bahar Yarıyılı Genel Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Başvuruları

Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

BAŞVURU KOŞULLARI 

 1. Bahar yarıyılında Genel Not Ortalaması ile sadece Ön Lisans Programlarında yatay geçiş yapılmaktadır.
 2. Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 3. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 4. Üniversitemiz ön lisans programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır.
 5. Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi (Örnek Dilekçe için tıklayınız.)
 2. Not Belgesi (Transkript) (Öğrencinin ayrılacağı kurumdaki derslerden aldığı notlarını, genel not ortalaması, not değerlendirme sistemini gösteren belge)(Islak İmzalı veya E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu olabilir)
 3. Kredi transferi ve intibak işlemlerinin yapılabilmesi için öğrenim süresince alınan derslerin ders içerikleri
 4. Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge (Transkriptte veya öğrenci belgesinde de yazabilir.)
 5. Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesi (Belge üzerinde doğrulama kodu bulunmalıdır. https://ais.osym.gov.tr adresinden alınabilir.)
 6. İkinci öğretim öğrencisi olup, birinci öğretime başvuranlar için %10’a girdiğine ilişkin belge.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak; 28 Ocak 2022 tarihine kadardır.

Başvuru Tarihi  Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt_Tarihi
 Başlangıç   Bitiş  Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş 
10.01.2022 28.01.2022 01.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 14.02.2022 18.02.2022 --.--.---- --.--.----

Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.

Online Başvuru için Tıklayınız