Duyurular

...

Lisansüstü Eğitimi Başvuruları Kayıt Yaptıracak Olan ÖYP Araştırma Görevlilerinin Dikkatine

Lisansüstü Eğitimi Başvuruları
Diğer üniversitelerden, üniversitemize lisansüstü eğitimi için kayıt yaptıracak olan ÖYP araştırma görevlilerine,

2013-2014 güz yarıyılı lisansüstü eğitimi başvuruları 17-20 Eylül 2013 Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kurum Koordinatörlüğüne Koordinatörlüğümüz web sayfalarında yer alan başvuru belgeleriyle birlikte yapılacaktır.
Çukurova Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne sunulacak başvuru dilekçesi: Tıklayınız

Başvuruda İstenilen Belgeler :
1- Çukurova Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne sunulacak Başvuru Dilekçesi
2- Lisans Genel Not Ortalamasını Gösteren Belge (Transkript vb.)
3- ALES Belgesi
4- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (ÜDS, KPDS YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavı)
5- Yüksek Lisans Diploması Örneği ve Transkript (varsa),
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.kimlik nolu)
7- İkametgah Belgesi
8- Son altı ay içinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotograf
9- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
10- ÖYP puanını gösteren Belge (ÖYP Araştırma görevlisinin atandığı üniversiteden alacağı "İlgili Makama" yazısı: örneği için Tıklayınız
Kayıt için yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 17.09.2013 - 20.09.2013 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi ÖYP Koordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adres :
Çukurova Üniversitesi Rektörlük Binası
Balcalı/ADANA
Tel: 0 322 338 64 27

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 824444403-202.03.01-3915 sayılı yazısının 2.maddesi gereğince ; 2.madde: Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitimine öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılacağında; değerlendirme ve yerleştirmenin adayların ÖYP puanının % 75’i ve ilgili Yükseköğretim Kurumunca yapılan özel yetenek sınavının % 25’i hesaplanarak yapılması ve söz konusu programlara ait kontenjanların 2013 güz döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere üniversitelere tahsis edilmesi,

Belirtilen Anabilim Dalı ve Kontenjanlar
 Anabilim Dalı  Program  Kontenjan
 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı  Yüksek lisans  3
 Sahne Sanatları Anabilim Dalı  Yüksek lisans  3

Kontenjanlarına başvuracak ÖYP araştırma görevlilerinin özel yetenek sınav tarihleri aşağıdadır:

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı için
Özel Yetenek Sınav Tarihi: 19.09.2013 saat:10:30
Yer : Çukurova Üni. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
NOT: Adayların yetenek sınavlarına portfolyolarıyla gelmeleri gerekmektedir

Sahne Sanatları Anabilim Dalı yüksek lisans programı için
Özel Yetenek Sınav Tarihi: 19.09.2013 saat:10:00
Yer: Çukurova Üni. Devlet Konservatuvarı Yalçın Yüreğir Konser Salonu

Sınavdan önce Çukurova Üniversitesi ÖYP Koordinatörlüğüne başvurunuz.