100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2019-2020 Güz Yarıyılı Başvuruları

2019–2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE

100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI KAPSAMINDA ALINACAK

 DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ENSTİTÜ PROGRAM BURS ALAN ADI KONTENJAN
 Fen Bilimleri  Bahçe Bitkileri Doktora Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil) 4
 Sağlık Bilimleri  Tıbbi Biyoloji Doktora Moleküler Biyoloji ve Genetik (Gen Tedavisi ve Genom Çalışmaları) 3
 Fen Bilimleri  Matematik Doktora Cebir ve Kodlama Teorisi 4
 Sağlık Bilimleri  Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Hastane Enfeksiyonları ve Antimikrobiyal Direnç 3

 

"Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslara" göre her hangi bir iş yerinde çalışmayan öğrencilere ödenecek burs miktarı aylık 2.250 TL olarak ve 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar hariç her hangi bir iş yerinde çalışan öğrencilere verilecek burs miktarı aylık 550 TL olarak belirlenmiştir.

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2019-2020 Güz Dönemi Başvuru takvimi: 

19 Ağustos - 29 Ağustos 2019

03 Eylül 2019

05 Eylül 2019

06-10 Eylül 2019

11 Eylül 2019

Başvuru

Sınav (09:30 yazılı; 13:30 mülakat)

Sınav sonuçlarının ilanı

Kesin kayıtlar

Kesin kayıt yaptırmayan asılların yerine yedek adayların kaydı

 

2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında yukarıda belirtilen Enstitülerin doktora programlarına, ilgili burs alanlarında çalışma yapmak üzere, bursiyer doktora öğrencileri alınacaktır. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1) T.C. vatandaşı olmak,

2) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak,

3) Halen doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak,

4) Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin belirlediği başvuru ve ilgili programın kabul şartlarını taşıyor olmak,

Bahçe Bitkileri Doktora başvuru koşulları için tıklayınız.

Tıbbi Biyoloji Doktora başvuru koşulları için tıklayınız.

Matematik Doktora başvuru koşulları için tıklayınız.

Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora başvuru koşulları için tıklayınız.

5) 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak,

6) Halihazırda Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak,

 

Şartları taşıyan öğrenciler başvurularını, 19 – 29 Ağustos 2019 tarihlerinde Üniversitemizin ilgili Enstitüsüne yapacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a)      Aday tarafından doldurulacak başvuru formu;

Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız

b)      Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

c)      Lisans ve Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulunca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir),

d)      Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

e)      Halen tez aşamasına geçmeyen doktora öğrencileri için, 6111 sayılı yasada öngörülen azami süre sınırları içinde olduğunu gösteren detaylı öğrenci belgesi,

f)       2 adet fotoğraf,

g)      ALES veya TUS/DUS belgesi,

h)      KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL veya ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer yabancı dil sınavlarının birinden alınan dil sınavı belgesi,

i)        Referans mektubu veya aday hakkında bilgi alınabilecek akademik bir kişinin iletişim bilgileri,

Başvurusu kabul edilen adaylar 03 Eylül 2019 9:30’da “Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri kapsamında ilgili Anabilim Dallarında sınava alınacaktır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Doktora programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız