Duyurular

...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN AKADEMİK PERSONEL İLANI

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (uygulamalı birim) alınacaktır. (Ayrıntılı Bilgi ve Nitelikler için TIKLAYINIZ)

 

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi                                                              : 03.09.2019

Son Başvuru Tarihi                                              : 17.09.2019 (mesai bitimi itibari ile)

Ön Değerlendirme                                              : 19.09.2019

Sınav Giriş Tarihi                                                  : 23.09.2019

Sonuç Açıklama Tarihi                                         : 25.09.2019

Başvuru Şekli                                                       : Şahsen veya posta

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi          : www.cu.edu.tr

Başvuru Yeri                                                        : İlan edilen kadro biriminin Fakülte Dekanlıkları

(Rektörlük kadrosu için Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı)

 

GENEL ŞARTLAR

 

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-ALES’ten en  az  70  puan  almış  olmak.  Merkezi  sınav  muafiyetinden  yararlanmayı  talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Uluslararası İlişkiler ile ilgili uygulamalı birimlerde ve Yabancı Diler Yüksekokulunda ders verecek öğretim görevlisi kadro ilanlarına başvuran adaylardan sunduğu dil belgelerinde ise en az 80 puan almış olması gerekir.

4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6-ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü dikkate alınacaktır.

 

ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

 

MUAFİYET

*Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

 

 İLANLARDA İSTENİLEN BELGELER 

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve adayın iletişim bilgileri(adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)

2- Özgeçmiş,

3- 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5-Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalarının onaylı suretleri, (başvurularda e-devlet çıktısı kabul edilecektir)

6-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi,

7-Resmi Lisans Transkripti,

8-Yabancı Dil Belgesi,

9-ALES Belgesi,

10-Hizmet Belgesi  (Halen bir  kamu  kurumunda  çalışmakta  olanlar  ile  ayrılmış  olanlar getireceklerdir.),

11-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)

12-Adli Sicil Belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)

13-İkameti gösterir belge. (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)

 

AÇIKLAMALAR

1- Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır. 

2- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne/Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

3- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

 

D U Y U R U L U R .

 

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili  2304