Duyurular

...

Sağlık Bakanlığı 2013 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası

Sağlık Bakanlığı 2013 Yılı 2.Dönem İlkdefa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası (Eczacı ve Diş Tabipleri ile Emekli Olan Tabip Ve Uzman Tabipler Dahil) sonucuna göre Üniversitemiz Eczacı kadrolarına yerleşen adayların 11.10.2013 tarihine kadar öğrenim belgesi aslı veya noter onaylı fotokopisi ve 3 adet vesikalık fotoğraf ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.