Akademik Personel İlanı - Ön Değerlendirme Tutanakları

 

Rektörlük (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)