2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitimi İle İlgili Bilgilendirme

Covid- 19 küresel salgınının seyri ve olası dinamikleri, Üniversitemizde mevcut programların yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, öğrencilerimizin barınma olanakları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci" rehberi göz önünde bulundurularak; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde genel planlamalar yapılmıştır.

Çukurova Üniversitesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım ile bu sürecin sürdürülebilmesini önemsiyor ve kararlarımızda buna dikkat ediyoruz. 

Covid-19 salgınının devam ettiği şu günlerde hasta olanların sayısında ciddi artışların olması önümüzdeki güz mevsimi dolayısıyla salgının artış gösterme olasılığının olduğu, yüz yüze yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin sınıflarda, laboratuvarlarda ve sosyal alanlarda toplu halde bir arada bulunmasının bulaş açısından riskli olacağı, özellikle başta şehir dışından gelecek öğrencilerimiz olmak üzere bütün öğrencilerimizin ulaşımlarının ve barınma durumlarının bir risk unsuru olduğu değerlendirilerek 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında; 

  • Tıp Fakültesinde 1, 2, 3, 4, 5'inci sınıflarda online eğitim; 6'ıncı sınıfta ise yüz yüze eğitim yapılacaktır. Tıp Fakültesi 4'üncü ve 5'inci sınıf öğrencilerinden önceki dönemlerde eksik stajları bulunanlar bu stajlarını yüz yüze eğitim ile yapacaklardır. 
  • Diş Hekimliği Fakültesinde 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar online eğitim; 5'inci sınıflarda teorik dersler online, uygulamalar ise yüz yüze eğitim ile yapılacaktır. 
  • Devlet Konservatuvarında teorik dersler online, uygulamalı derslerin teorik kısmı online uygulama kısmı yüz yüze eğitim ile yapılacaktır. 
  • Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Programında uygulamalı dersler yüz yüze eğitim ile yapılacaktır. 

Üniversitemizin diğer tüm birimlerinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde derslerin, uygulamaların ve sınavların ilan edilen akademik takvim dahilinde, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılacaktır.

 

Ç.Ü. Rektörlüğü