Etkinlikler

...

Konuşma: "Klasik Türk Şairlerinin Şiire Bakışları -Tarzlar, Üsluplar, Modalar-"