Etkinlikler

...

IV. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

IV. Geleneksel_Gidalar_Sempozyumu

IV. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü; TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ortaklığı ve işbirliği ile 17-19 Nisan 2014 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Bilindiği gibi geleneksel gıdalar, her kültürde olduğu gibi Türkiye’de de coğrafya, iklim, tarımsal üretim imkanları ve hepsinin üzerinde de geleneksel yaşam tarzının etkisi ile şekillenmiş ve yüzlerce yıldır üretimleri süregelen gıda maddeleridir. Bu gıda maddelerinin her biri, yüzlerce yıllık deneyimle biçimlenmiş, hiçbir modern teknoloji olmaksızın, sadece mevcut imkanlarla gıda muhafazasının temel faktörlerini sanatsal bir incelikle kullanarak oluşturulan son derece özgün ürünlerdir.

Geçmişten gelen önemli sosyal ve kültürel miraslarımızdan biri olan geleneksel gıda ürünlerimizin korunması ve devamlılığının sağlanması; ülkesel ve bölgesel ölçeklerdeki geleneksel gıda ürünlerin belirlenerek, envanterlerinin çıkarılmasının yanı sıra hijyenik koşullarda ve modern endüstriyel yöntemlerle üretilerek tüketiciye güvenli gıda olarak sunulmasının sağlanması ve geleceğe taşınması için bu tür sempozyumların önemi yadsınamaz.

Bildiri Konuları

 • Geleneksel gıdalarda gıda güvenilirliğinin sağlanması
 • Geleneksel gıdaların ülkesel ve bölgesel boyutta kırsal kalkınmadaki yeri
 • Geleneksel Gıdalar ve Markalaşma
 • Geleneksel gıdaların dayandığı geleneksel tarım ürünleri
 • Geleneksel gıdaların tanıtımı, reklamı ve rekabete karşı korunmalarının sağlanması
 • Geleneksel gıdalar ve gıda mevzuatı/ülke politikaları
 • Geleneksel gıdalarda izlenebilirlik
 • Toplumda geleneksel gıda algısı
 • Geleneksel gıdaların iç-dış pazar şansı ve ekonomiye katkısı
 • Geleneksel gıdalar, coğrafik işaretleme ve tescil
 • Geleneksel gıdalar ve organik tarım
 • Geleneksel gıdaların şekillenmesinde coğrafi ve kültürel öğelerin yeri ve
 • Geleneksel teknolojiler


olan sempozyum süresince sözlü ve poster bildiri ve panellerle konuşmacılar bilgi birikimlerini paylaşacak ve kamu, özel sektör temsilcileri ve akademisyenler bir arada konuyu her yönüyle tartışacaklardır. Sempozyum’a Akademisyen, Kamu, Özel Sektör ve öğrencilerden yaklaşık altıyüz katılımcı beklenmektedir. Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye, IV. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu" resmi web sitesi olan http://gida2014.cu.edu.tr/ ulaşmak mümkündür.