Etkinlikler

...

VI. Çukurova Düşünce Çeşnisi Etkinliği

VI. Çukurova Düşünce Çeşnisi Etkinliği

Düşünceni Paylaş, Çeşniye Tat Kat

Ortak Tema: Bilgi, Teknik ve Vicdan

Bu yıl altıncısı yapılacak Çukurova Düşünce Çeşnisi Günleri etkinliği 29-30 Nisan 2014 tarihleri arasında Mithat Özsan Büyük Amfisinde gerçekleştirilecektir. Çukurova Düşünce Çeşnisi Günleri etkinliği Felsefe Grubu Öğretmenliği Ana Bilim Dalı tarafından her yıl Nisan ayında düzenlenen ve üniversitemizin çeşitli bölümlerinde çalışan akademisyenler ile eğitim gören öğrencileri ortak bir platformda buluşturmayı amaçlayan kültürel bir faaliyettir. Bu etkinlik farklı disiplinlerden akademisyenler ile öğrencileri ortak bir mekân ve tema etrafında toplanmasına imkân tanır ve bu anlamda hiyerarşinin ötesine geçer. Altıncısı düzenlenen Çukurova Düşünce Çeşnisi Günlerinin bu yılki ortak temaları; Bilgi, Teknik ve Vicdan şeklindedir. Katılım için konuşmacılardan yalnızca konuşma metinlerinin özeti istenmektedir.

Bildiri özeti gönderim tarihi: 24 Mart 2014
Bildiri gönderim adresi: dusuncecesnisi@gmail.com