Duyurular

...

Horizon 2020 Projelerinde Fikri Mülkiyet Hakları ve Finansal Konular Eğitimi

Detaylı Bilgi : http://arsiv.cu.edu.tr/haberduyuru/H2020deFikri HaklarveFinansalKonular Egitimi.doc