Duyurular

...

2013-2014 Yaz ve 2014-2015 Güz Dönemlerinde Yapılacak Olan Pedagojik Formasyon

BU DUYURU 2013-2014   YAZ  VE  2014-2015   GÜZ  DÖNEMLERİNDE YAPILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN ÖN KAYIT BAŞVURULARI İLE YERLEŞTİRİLECEK ADAYLAR İÇİNDİR (Ön kayıt için, kontenjan açılan programların 2013-2014 öğretim yılı mezunları (Yeni Mezunlar) veya 2013-2014 öğretim yılında mezuniyet aşamasında olanlar  ile daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuru yapabilirler).


1)
 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına ilişkin olarak 19.06.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacak ve bunun için 02 Temmuz - 8 Temmuz 2014 tarihleri arasında ( 8 Temmuz Mesai Bitimine Kadar) ön kayıtlar alınacaktır.

2) 
Ön kayıtlar  geçmiş yıllarda mezun olan öğrenciler de dahil olmak üzere,  2013-2014 Öğretim yılında aşağıda belirtilen ve  kontenjan açılan programların son sınıflarında öğrenim görüp, mezuniyet aşamasında veya 2013-2014 eğitim-öğretim yılında mezun olan (yeni mezun) Üniversitemiz (Ç.Ü.) ve  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (K.A.Ü)  öğrencilerinin yanı sıra  aynı durumda olan ve  başka Üniversitelerin mezuniyet aşamasında bulunan veya mezun olan (önceki yıllarda mezun olanlar dahil) örgün öğretim öğrencilerinin yanı sıra  2013-2014 öğretim yılında son sınıfı okuyan  Açık Öğretim Fakültesi ve Uzaktan Öğretim Fakültelerinin öğrencilerini ve mezunlarını da (önceki yıllarda mezun olanlar dahil) kapsamaktadır.

3) 26.06.2014 tarihli Yüksek Öğretim Kurulunun almış olduğu karar uyarınca ön kayıt başvurularında Ç.Ü.’ye verilen toplam kontenjanlar esas alınarak bu kontenjanın % 75’i  Ç.Ü’nün kendi  öğrenci ve mezunlarına  ve % 25’i ise  diğer üniversitelerin öğrenci ve  mezunlarına ayrılmıştır (TABLO: 1) (İlgili YÖK kararı gereğince,  Ç.Ü. ile beraberce programın yürütülmesi konusunda protokol  imzalayan K.A.Ü. İçin bu uygulama yapılmamıştır). Değerlendirmede öğrenci veya mezunların durumlarına göre iki farklı uygulama yapılacaktır. Uygulamaların birincisinde   oluşturulan diğer tablodaki (TABLO: 2) kontenjanlar temelinde  önceki yıllarda mezun olan öğrencilerle ilgili olarak bu öğrencilerin  öncelikle mezuniyet yıllarına bakılacak geçmiş yıllarda mezun olanlara öncelik verilerek ve bu  öğrencilerin “Lisans Mezuniyeti Akademik Başarı Ortalamaları” esas alınarak sıralama  yapılacak ve  bu konumda olanlardan kesin kayıt hakkı kazananlar böylece belirlenecektir. Diğer taraftan ikinci uygulamada ise  2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında bölümlerinde son sınıfı okuyup,  mezun veya mezun durumunda olan öğrencilerin ise bulunduğu sınıf ya da Lisans Mezuniyeti Akademik Ortalamaları  (%80) ve Öğrencinin Üniversiteye Giriş Puanı (% 20)’si  toplamından elde edilen sıralama ile kesin kayıt hakkı kazananlar belirlenecektir. Tüm bu işlemlerde Ç.Ü.’nün hem kendi hem de diğer üniversitelerin öğrencilerinden yeni mezunlar ve geçmiş yıllarda mezun olanlar kendi içlerinde  ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.

Bu kapsamda Korkut Ata  Üniversitesinde ise,  verilen kontenjanlar temelinde geçen yıl bu Üniversiteden  mezun olan veya bu yıl bu Üniversiteden mezun olanlar konumlarına göre ayrı ayrı belirlenen kontenjanlar temelinde (TABLO:3) bulunduğu sınıf ya da Lisans Mezuniyeti Akademik Ortalamaları (%80) ile  Öğrencinin Üniversiteye Giriş Puanı (% 20)’sinin toplamından elde edilen sıralama ile kesin kayıt hakkı kazananlar belirlenecektir.

4)
 Ön kayıtlara ara sınıflarda (1-2 ve 3) ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 4. Sınıfı okuyacak olan öğrenciler başvuru yapamazlar. Söz konusu öğrenciler için daha sonra yeni program dönemleri açılabilir. Bunun için bu durumdaki öğrencilerin www.yok.gov.tr  ve http://formasyon.cu.edu.tr/ adreslerinden güncel duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

5)
 Mayıs 2014 tarihinde kendi fakültelerinde ön kayıt yaptıran öğrencilerin bu  ön kayıtları dikkate alınmayacaktır. Yapılan bu ön kayıtların hiçbir geçerliği yoktur. Bu öğrencilerin tekrar ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

6) 
Önkayıt başvurularında ALES veya herhangi bir taban puanı aranmamaktadır.

7)
 Ön kayıtlar Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 3. Kattaki Formasyon Eğitimi Biriminde 02 Temmuz - 8 Temmuz 2014 tarihleri arasında (8 Temmuz Mesai Bitimine kadar) yapılacaktır.

8) 
Ön kayıt başvurularının sonunda kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler  en geç 11 Temmuz 2014 tarihinde açıklanacak ve bu öğrenciler 14-17  Temmuz 2014 tarihleri (17 Temmuz Mesai Bitimine kadar)  arasında aynı birimde kesin kayıt yaptırabileceklerdir.

9)
 Kesin kayıt için istenilen belgeler daha sonra Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir. Kesin kayıt yaptıran öğrencilere 2013-2014 Yaz döneminde  7 hafta  (yoğun) ve 2013-2014 Güz Döneminde ise 14 hafta süreyle eğitim-öğretim hizmeti verilecektir.

10) 
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazandığı halde süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek öğrenciler sırasıyla kayıt olabileceklerdir.

11) 
Programa Kayıt olan öğrencilerin dersleri 21 Temmuz 2014 tarihinde başlayacaktır.

12) 
Kesin kayıt hakkı kazananlar her iki  donem başında olmak üzere taksitler halinde  ( Her donem 1.027 TL) ödemek üzere toplamda  2.054 TL ücret ödeyeceklerdir.

13) 
Ön kayıt için başvuru yapabilecek alanlar ve bölümler aşağıdadır. Kontenjanı belirtilen Programlara  kimlerin başvurabileceği Milli Eğitim Bakanlığı Talim  ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan çizelgeye göre   Üniversitemizin Lisans Programları da göz önünde bulundurularak belirlenmiş olup,  kesin kayıtlar sırasında  bir programda  boş kalan ya da doldurulmayan kontenjanlar, Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu kararıyla ihtiyaç duyulan diğer alanlara kaydırılabilir.  

ÜNİVERS.

PROGRAM ADI

Top. Kont.

Ç.Ü.

Kont. (%75)

Diğ. Ü.

Kont.

(%25)

Ç. Ü.

BİYOLOJİ

50

37

13

Ç. Ü.

DİN KÜLT./İMAM HAT.

80

60

20

Ç. Ü.

FİZİK

50

37

13

Ç. Ü.

GÖRSEL SAN/RESİM

20

15

5

Ç. Ü.

KİMYA/KİMYA TEKN.

50

37

13

Ç. Ü.

MATEMATİK

100

75

25

Ç. Ü.

MÜZİK

20

15

5

Ç. Ü.

SERAMİK VE CAM TEKN.

20

15

5

Ç. Ü.

TÜRK DİLİ VE ED.

110

82

28

Ç. Ü.

SAĞLIK

50

37

13

Ç. Ü.

TOPLAM

550

410

140

K. ATA Ü. 

FİZİK

20

 

K. ATA Ü. 

KİMYA

40

K. ATA Ü.   

BİYOLOJİ

40

K.ATA Ü.

TOPLAM

100

TABLO - 1: Ç.Ü. ve K.A.Ü’ ye VERİLEN TOPLAM KONTENJANLAR İLE BU KONTENJANLARIN BÖLÜMLERE VE   DİĞER ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIMI (Not: K.A.Ü. Başka Üniversiteyle protokol  imzalayan  üniversite konumunda olduğu için kontenjanından  diğer üniversitelere kontenjan ayrılmamıştır)

PROGRAM ADI

Ç.Ü. Yeni Mezun/Mezun olacak.

Ç.Ü.

Eski Mezun

Diğ. Ü.

Yeni Mezun/Mezun olacak

Diğ.Ü. Eski Mezun

BİYOLOJİ

28

9

10

3

DİN KÜLT./İMAM HAT.

45

15

15

5

FİZİK

28

9

10

3

GÖRSEL SAN/RESİM

11

4

3

2

KİMYA/KİMYA TEKN.

28

9

10

3

MATEMATİK

56

19

19

6

MÜZİK

11

4

3

2

SERAMİK VE CAM TEKN.

11

4

3

2

TÜRK DİLİ VE ED.

62

20

21

7

SAĞLIK

28

9

10

3

TABLO - 2: Ç.Ü. KONTENJANLARININ KENDİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELERİN YENİ MEZUN (2013-2014 YILINDA SON SINIFTA ÖĞRENİM GÖREN) VE ESKİ MEZUNLARINA GÖRE DAĞILIMI (Kontenjanlar dolmadığında her programa verilen kontenjan  öncelikle kendi programı içinde diğer konumlara aktarılacaktır)

PROGRAM ADI

K.A.Ü Yeni Mezun/Mezun olacak.

K.A.Ü.

Eski Mezun

FİZİK

 15

 5

KİMYA /KİMYA TEKN

30

10

BİYOLOJİ

30

10
TABLO - 3:
 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARININ YENİ MEZUN (2013-2014 YILINDA SON SINIFTA ÖĞRENİM GÖREN) VE ESKİ MEZUNLARA GÖRE DAĞILIMI (Kontenjanlar dolmadığında her programa verilen kontenjan  öncelikle kendi programı içinde diğer konumlara aktarılacaktır )

ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Dilekçe (Kayıt Bürosundan temin edilebilir)
2. Onaylı Mezuniyet Belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir). 2013-2014 eğitim öğretim yılında 4. Sınıfta olup eğer mezun olamadıysa öğrenci belgesi.
3. Onaylı Lisans Not Transkripti
4. Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5. ÖSYM’nin sayfa altında onay kodu bulunan ve öğrencinin yerleştiği bölümün de görüldüğü ÖSYM sonuç belgesi (Bu belge için ayrıca onaya gerek yoktur) veya yetenek sınavıyla kayıt olmuş olanlar için sadece Üniversiteye Giriş Puan Belgesi.

NOT:

1. Belge onaylama işlemi noter aracılığıyla veya belgelerin aslı getirildiği taktirde fakültemizde yapılmaktadır.
2. Güncel duyurular (ders programı, danışman öğretim üyeleri, akademik takvim vb...) http://formasyon.cu.edu.tr/ adresinden takip edilebilir.
3. Bir öğrenci ancak bir programa başvurabilir.